Dokumentation: Kopplingen mellan planering och genomförande - genomförandeavtal i samhällsbyggandet

Konferensen tog avstamp i SKL:s underlag för exploateringsavtal men breddade frågan till att omfatta även andra frågor gällande plan- och genomförandefrågor i samhällsbyggandet.

Presentationer

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.

Introduktion till dagens Agenda

Välkomna, introduktion, SKLs underlag för exploateringsavtal, förutsättningar och upplägg

Anna-Bie Agerberg, SKL, Thomas Kalbro, professor fastighetsvetenskap, Olof Moberg, förbundsjurist SKL.

Exploateringsavtal och LOU

Exploateringsavtal och LOU - nytt upphandlingsstöd

Anders Asplund, chefsjurist och Björn Skarp, statsstödsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter- Upphandling och statsstöd vid exploatering, Upphandlingsmyndigheten

Erfarenheter av samplanering och utbyggnad av ny stadsdel

Erfarenheter av samplanering och utbyggnad av ny stadsdel och infrastruktur - samverkan mellan stat, kommun, region och byggaktörer

Emelie Grind, Samhällsbyggnadsdirektör Järfälla Kommun.

Exploateringsavtal och markanvisningar i praktiken

Exploateringsavtal och markanvisningar – erfarenheter från Huddinge

Charlotta Thureson Giberg, mark- och exploateringschef och Cecilia Rogvall, exploateringsingenjör Huddinge kommun.

Den mindre kommunens förutsättningar

Den mindre kommunens förutsättningar

Presentation från Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Hjo kommun som drogs av Anna-Bie Agerberg.

Planering och genomförande ur fastighetsägarens / exploatörens perspektiv

Planering och genomförande ur fastighetsägarens/exploatörens perspektiv

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna.

Arkitektur, planering och plangenomförande

Arkitektur, planering och plangenomförande

Karin Milles, stadsarkitekt Norrköpings kommun.

Vad är vi överens om? Och vad är vi inte överens om?

Olika perspektiv på dagens frågeställningar

Anna Broman, bostadspolitisk expert Sveriges Byggindustrier
Malin Lagervall, chef övergripande planering Umeå kommun muntlig presentation.

SKL:s arbete med underlag för exploateringsavtal

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna-Bie Agerberg
    Expert byggande och planering

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!