Dokumentation: Koordinatorn – nytt stöd i sjukskrivningen

Den 14-15 september 2017 bjöd Sveriges Kommuner och Landsting in till en nationell konferens om rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvården.

Målgrupp var personer som arbetar, eller kommer att arbeta, som koordinator inom sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården, landstingens processledare inom området samt chefer och arbetsledare för koordinatorer.

Konferensens syfte var att ge ökad kunskap om olika metoder och arbetssätt och aktuell forskning för att rehabiliterringskoordinatorn praktiskt ska kunna ta sig an uppdraget och öka samarbetet med exempelvis arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Föreläsningar hölls inom sex olika områden, landstingen delade också med sig av egna exempel på arbetssätt och metoder i en Metodverkstad.  

Delar av konferensen spelades in och går att se i efterhand.

 

 


Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Plenum

Psykisk hälsa och ohälsa, Ing-Marie Wieselgren

Prata om arbetet! Kjerstin Stigmar

Ont överallt, problem för rehabkoordinatorn och läkaren? Mats Karlsson

Rehabiliteringskoordinatorer i Stockholms län – studieresultat och praktisk tillämpning, Anne-Marie Norén & Sofia Landström

Seminarier

SKL:s metodbok - ett nationellt stöd för rehabkoordinering, Ann-Britt Ekvall och Eva-Marie Sundkvist

Arbetslivsinriktad rehabilitering, Gun Johansson

Hur gör vi? Symtom, diagnostik och behandling vid utmattningssyndrom, Lilian Wiegner

Rehabilitering av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa, Catrin Davidsson

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, Rickard Bracken och Ewa Printz

Att använda flödesschema/triagering, Annika Landewall

Att upptäcka och hantera alkoholproblem i arbetslivet, Anders Hammarberg

Problemlösningsfokuserat samtal, Bozana Johansson

Samtal som redskap i koordineringen, Annika Landewall

Arbetsorsakade besvär – orsaker, utredning och åtgärder, Charlotte Wåhlin

Arbetsgivarkontakt i rollen som rehabkoordinator, Johan Brännström

Förutsättningar, fallgropar och förhållningssätt för att stärka patienten, Mikaela Javinger och Åsa Sturesson-Johansson

Koordinatorsfunktionen och Försäkringskassans samordningsuppdrag, Michael Boman

Tillsammans - ger möjligheter för fler, Maria Kindahl

Vad är klinisk Försäkringsmedicin? Marine Sturesson

Hur får jag in jämställdhet i mitt jobb som koordinator? Christina Wiklund

Skapa förutsättningar för ditt uppdrag, Ann-Britt Ekvall, Anne-Lie Gustafson och Eva-Marie Sundkvist

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!