Dokumentation: Konferens om statens utredning om kulturskolor

Den 27 januari 2017 bjöd SKL tillsammans med Fskf, Stockholms läns landsting och Kulturskolerådet in till ett samråd för att inhämta ansvariga förvaltningschefers och kulturskolechefers syn på förslagen inför SKL:s remissyttrande.

Sammanfattning av diskussionerna under dagen (PDF, nytt fönster)

Kulturskoleutredningen överlämnade den 24 oktober sitt slutbetänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69” till regeringen.

Betänkande innehåller förslag på nationella mål för kulturskolorna, regional samordning, stimulansmedel, satsningar på utbildning samt nationellt utvecklingscenter. Förslagen påverkar kulturskolornas förutsättningar och möjlighet att utvecklas men även handlingsutrymmet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjöd därför, tillsammans med Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer (Fskf), Stockholms läns landsting och Kulturskolerådet, in till ett samråd för att inhämta ansvariga förvaltningschefers och kulturskolechefers syn på förslagen inför SKL:s remissyttrande.

Regeringen har skickat remissen till alla regioner/landsting samt till ett 30-tal kommuner. Samtliga kommuner har dock möjlighet att lämna in svar och SKL vill med samrådet också stödja fler kommuner att formulera eget remissvar.

Remissvaren ska vara inlämnade till kulturdepartementet senast den 15/3 2017.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!