Dokumentation: Konferens om återgång i arbete vid sjukskrivning

En nationell konferens om vad vi vet och vad vi gör inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin.

Den 13 november 2018 bjöd Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) och SKLs avdelning för arbetsgivarpolitik in till en konferens om sjukskrivning och rehabilitering.

Konferensen var en mötesplats för samtal och diskussioner om samverkan inom sjukskrivning och rehabilitering och gav möjlighet till att ta del av aktuell forskning, erfarenheter och goda exempel för att få förståelse för vad försäkringsmedicin kan innebära i praktiken.

Program och information om parallella seminarier (PDF, nytt fönster)

Dokumentation

Samtliga länkar är i PDF och öppnas i ett nytt fönster.

Plenum

Hur får vi ett hållbart inkluderande arbetsliv och en stabil sjukfrånvaro?
Eva Vingård

Försäkringsmedicin - Vad är det och vad innebär begreppet för olika aktörer?
Britt Arrelöv

Att leda och styra för samverkan utifrån individens perspektiv
Erica Falkenström

Samtal om pågående översyn av sjukförsäkringen
Claes Jansson, Mandus Frykman

Seminarier

Arbetsförmågebedömning i teori och praktik – utmaningar ur de olika aktörernas perspektiv
Eva Vingård, Gunnel Goding, Daniel Gunhamre, Torbjörn Wass, Katarina Bergström, Ove Andersson

Hur säkerställer vi legitimitet och kompetens för arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården?
Britt Arrelöv

Är vi på väg mot ett intygssamhälle – vilken information behövs egentligen?
Emma Spak, Cecilia Udin, Jessica Haagel, Tina Eriksson, Erik Dahlman

Rehabiliteringskoordinatorn gör utvecklad samverkan mellan primärvård arbetsgivare och Försäkringskassan möjlig
Eva Ekström Almvärn, Ingrid Gustafsson, Yvonne Widell, Ann-Britt Ekvall

Investering för friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro: SKL och Örnsköldsviks kommun
Rickard Bracken, Nils Hörnström

Investering för friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro: Sunt arbetsliv
Ann-Sofie Karlsson

Med rätt stöd går det att få tillbaka personer i arbete vid psykisk sjukdom eller långvarig smärta
Kristina Glise, Marcello Rivano

Förutsättningarna för en låg och stabil sjukfrånvaro: Försäkringskassan
Ulrik Lidwall

Förutsättningarna för en låg och stabil sjukfrånvaro: Sveriges Kommuner och Landsting
Örjan Lutz

Samordningsuppdraget – vad var det som hände? Hur ser vägen ut framöver?
Michael Boman, Bodil Mellblom, Katarina Larborn

Det försäkringsmedicinska området i Norden - Försäkringskassan Sverige

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!