Dokumentation: Konferens för miljöchefer

En konferens om aktuella frågeställningar inom myndighetsutövning, organisations- och ledarskapsfrågor samt miljökontorens förutsättningar för effektiva arbetssätt.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Presentationer

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Dag 1

  • Så gör vi bra tillsyn och kontroll i Sverige. Statens syn på tillsyn- och kontrollarbete.

Bra livsmedelskontroll. Helena Storbjörk Windahl, Livsmedelsverket

Tillsyn samhällsplanering. Christian Haglund, Naturvårdsverket

  • Kommunal tillsyn och kontroll

Kommunal tillsyn. Leif Schöndell, Lysekils kommun

Kommunal tillsyn. Gunnar Söderholm, Stockholms stad

  • Så främjar och hämmar tillsyn måluppfyllelse inom miljöområdet. När kan tillsyn vara effektivt?

Vicki Johansson, Göteborgs universitet

  • Nytta genom tydligt ledarskap

Sonja Lejmark och John Engström, Miljösamverkan Östra Skaraborg

  • Vad är tillräckligt bra tillsyn?

Thomas Forsberg, SKL

  • Kritisk massa

Michael Öhlund och Fredrik Bäck, SKL

Dag 2

  • Aktuellt från SKL

Ann-Sofie Eriksson, SKL

  • Krav på framtidens inspektörer

Pia Gustafsson, Göteborgs stad

  • Organisation och ledarskap i förändring

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!