Dokumentation: Konferens för miljöchefer

En konferens om aktuella frågeställningar inom myndighetsutövning, organisations- och ledarskapsfrågor samt miljökontorens förutsättningar för effektiva arbetssätt.

Presentationer

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Dag 1

  • Så gör vi bra tillsyn och kontroll i Sverige. Statens syn på tillsyn- och kontrollarbete.

Bra livsmedelskontroll. Helena Storbjörk Windahl, Livsmedelsverket

Tillsyn samhällsplanering. Christian Haglund, Naturvårdsverket

  • Kommunal tillsyn och kontroll

Kommunal tillsyn. Leif Schöndell, Lysekils kommun

Kommunal tillsyn. Gunnar Söderholm, Stockholms stad

  • Så främjar och hämmar tillsyn måluppfyllelse inom miljöområdet. När kan tillsyn vara effektivt?

Vicki Johansson, Göteborgs universitet

  • Nytta genom tydligt ledarskap

Sonja Lejmark och John Engström, Miljösamverkan Östra Skaraborg

  • Vad är tillräckligt bra tillsyn?

Thomas Forsberg, SKL

  • Kritisk massa

Michael Öhlund och Fredrik Bäck, SKL

Dag 2

  • Aktuellt från SKL

Ann-Sofie Eriksson, SKL

  • Krav på framtidens inspektörer

Pia Gustafsson, Göteborgs stad

  • Organisation och ledarskap i förändring

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!