Dokumentation: Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

Den 12 november anordnades ett seminarium om att ställa klimat- och hållbarhetskrav i kommunala upphandlingar.

Det är angeläget att driva på arbetet med att ställa klimat- och hållbarhetskrav i den kommunala upphandlingen. Att ta del av aktuella ramavtal och uppföljningsstöd från SKL Kommentus kan vara en del i det arbetet. Ett annat sätt kan vara att använda Upphandlingsmyndighetens kriterier i större omfattning än idag. Några kommuner ligger i framkant och arbetar med LCA och innovationsupphandling. Vad kan vi lära av dem?

Presentationer

Upphandling en prioriterad fråga
Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL.

Kommunernas roll för framtida hållbar upphandling
Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör, och Linda Nilsson, Inköp och upphandling, Göteborgs stad.

Vilket stöd kan en kommun förvänta sig av Kommentus?
Peter Nohrstedt, SKL Kommentus.

Nya metoder för hållbar upphandling, LCA m.m.
Sven-Olof Ryding, IVL.

Så här driver man klimat- och hållbarhetsarbetet framgångsrikt
Marilouise Berg, miljöstrateg, Helsingborg stad.

Så här gör Stockholm stad
Anne Lagerqvist, projektledare, Kemikaliecentrum, Stockholm stad.

Hur ser stödet ut från Upphandlingsmyndigheten?
Annie Ståhlberg, Upphandlingsmyndigheten.

Innovationsupphandling – Hur går det till?
Klas Danerlöv, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert
  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!