Dokumentation: Klimatrisker och krisberedskap

En konferens om hur konsekvenserna av klimatförändringarna kan kopplas till arbetet med krisberedskap och hur klimatrisker integreras i risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Program Klimatrisker och krisberedskap (PDF, nytt fönster)

Presentationer

Inledning

Så ser vi på klimatanpassning och så arbetar vi med krisberedskap.

Presentation, Emilie Gullberg och Markus Planmo, SKL (PDF, nytt fönster)

Film, inledning SKL (nytt fönster)

Vad innebär klimatförändringarna för riskbilden i kommuner och landsting?

Det förändrade klimatet är redan här och vi ser konsekvenserna på alla nivåer.

Presentation: David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI (PDF, nytt fönster)

Film: SMHI (nytt fönster)

En modell för att integrera klimatanpassning i RSA-arbetet

FOI har tagit fram en metod för att integrera delar av kommunens klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalysen. Modellen har tillämpats av Staffanstorps kommun.

Presentation: Michael Marklund, Staffanstorp (PDF, nytt fönster)

Presentation: Karin Mossberg Sonnek, FOI (PDF, nytt fönster)

Film: FOI (nytt fönster)

Tre kommuner – tre olika processer

Malmö har inkluderat olika förvaltningar i arbetet och lagt in riskerna i GIS-verktyg. Det finns ett tydligt fokus på väderrelaterade händelser – vi hör om hur man prioriterat och varför.

Presentation: David Snällfot, koordinator för Making Cities Resilient, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Karlstad har valt att ta ett helhetsgrepp kring översvämningsfrågorna på ett för Sverige ovanligt sätt.

Presentation: Anna Sjödin, översvämningssamordnare, Karlstad kommun (PDF, nytt fönster)

Danderyd har arbetar fram en Klimat - och sårbarhetsanalys. Klimatförändringarnas konsekvenser är en central del i det kommunala RSA-arbetet i Danderyd.

Lars Winberg, säkerhetschef , Danderyds kommun (PDF, nytt fönster)

Film: Tre kommuner, tre olika processer (nytt fönster)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – vårt uppdrag och stöd till kommunerna

MSB stödjer kommunerna inom området RSA och naturolyckor. Hur fungerar detta och
hur ser stödet ut?

Presentation: Cecilia Alfredsson och Anna Granlund, Enheten för skydd av samhällsviktigverksamhet, MSB (PDF, nytt fönster)

Film: MSB (nytt fönster)

Ett regionalt perspektiv på värmeböljor

Riskerna med värmeböljor har engagerat Klimatsamverkan Skåne. Kommuner, länsstyrelse och regionen har gemensamt arbetat fram en beredskapsplan och även förebyggande insatser för att minska hälsoeffekterna av höga temperaturer.

Presentation: Peter Groth, folkhälsostrateg, Region Skåne (PDF, nytt fönster)

Film: Region Skåne (nytt fönster)

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!