Dokumentation: Klimatanpassning i översiktsplanen

Årets konferens fokuserade på den översiktliga planeringen som grund för hur klimatkonsekvenserna kopplas samman med andra samhällsintressen.

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster

Välkommen till SKL!

Emma Bonnevier och Emilie Gullberg, experter klimatanpassning, SKL

Från norr till söder – så har vi klimatanpassat i ÖP:n

Bodens kommun

Mörbylånga kommun

Sara Chlot, miljöstrateg och Emma Lundqvist, strategisk planerare, Bodens kommun
Ylva Hammarstedt, planarkitekt och Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun

Mer fokus på klimat med nytt kapitel i miljöbalken

Anna Marcusson, förbundsjurist, SKL

Stöd och vägledning för klimatanpassning i den fysiska planeringen

Cecilia Näslund, expert vattenförvaltning inom fysisk planering, Boverket

Det regionala perspektivet

Christoffer Carstens, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Gävleborg och Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Västernorrland

Vad händer med stadslivet?

Leo Gullbring, journalist, arkitekturkritiker med mera, Calimero.

Information om non-profit organisationen LA-más’ pågående projekt i Los Angeles

Information om Make it Right i New Orleans

Boken New Orleans Under Reconstruction: The Crisis of Planning

Artikel i tidskriften Arkitekten (januari 2018) om hur New York ska översvämningssäkras med The Big U

Mer information om projektet The Big U

Artikel om gentrifieringen av Brooklyn

Artikel om stadsbyggnad, ett bidrag till boken Västra Hamnen - lärdomar och erfarenheter (Arkus 2014) 

Obesvarade frågor från chatten

Frågor från chatten som ej hann besvaras vid konferensen 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!