Dokumentation: Internationella dagen 2020

Årets tema på Internationella dagen i januari var Agenda 2030, internationella partnerskap och aktuella EU-frågor.

Inledningsanföranden

Anders Knape, ordförande SKR inleder dagen. Längd: 14 minuter.

Jelena Drenjanin, ordförande SKR:s beredning för EU-frågor inleder. Längd 8 minuter.

Agenda 2030 – tio år kvar. Hur långt har Sverige kommit?

2019 presenterade SCB en ny statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister och Jenny Ohlsson, Ambassadör för Agenda 2030 reflekterade kring genomförandet av hållbarhetsmålen, den lokala och regionala nivåns roll samt hur vi kan växla upp arbetet. Längd: 35 minuter.

How can international partnership and decentralized cooperation foster local and regional development?

Within the framework of the Municipal Partnership Programme, Swedish municipalities and regions can cooperate in international partnerships with municipalities and regions around the world. It is about strategic development and mutual learning to strengthen local democracy. The present panel, representing a three party partnership, presented current projects, the historic background as well as the results of their cooperation. Duration: 45 minutes.

 • Mikael Berglund, Councillor, Ale Municipality.
 • Nina Costiuc, Mayor of Budesti, Moldavia.
 • Letsogile Seretse, Partnership coordinator, Ghanzi District Council, Botswana.
 • Anna Evghenia Hiora, Partnership coordinator, Budesti, Moldavia.

Presentation: Ale, Budesti, Ghanzi (PDF, nytt fönster)

Agenda 2030 – jorden runt på 30 minuter. Så kan ni bidra till de globala målen

ICLD och SKL International utformade ett pass på temat Röster om internationella partnerskap och Agenda 2030. Medarbetare berättade mer om ett antal internationella projekt som drivs inom ramen för respektive organisations verksamhet, samt om kommuner och regioners möjligheter att medverka och bidra i arbetet med de globala målen. Längd: 30 minuter.

 • Jenny Jansson Pearce, VD, SKL International.
 • Johan Lilja, Generalsekreterare, ICLD.
 • Anders Falkemo, Handläggare kommunala partnerskap, ICLD.
 • Annakarin Lindberg, Projektledare, SKL International.
 • Erik Faxgård, Projektledare, SKL International.
 • Helena Adlercreutz, Ansvarig projektutveckling, SKL International

Presentation: Agenda 2030 - Jorden runt på 30 minuter (PDF, nytt fönster)

Demokratiutvecklingen i Östeuropa och västra Balkan

Medverkande presenterade demokratiutvecklingen i Östeuropa och västra Balkan ur ett brett perspektiv, samt ett antal exempel på projekt som drivs inom ramen för SKL Internationals verksamhet. Längd: 1 timme och 2 minuter.

 • Martin Hagström, Inspektör vid Utrikesdepartementet och Sveriges före detta ambassadör i Ukraina.
 • Denisa Sarajlic, former Deputy Minister of Civil Affairs in Bosnia and Herzegovina.
 • Erik Faxgård, Projektledare Ukraina, SKL International.
 • Annakarin Lindberg, Projektledare Västra Balkan, SKL International.

Presentation: Demokratiutvecklingen i Östeuropa och Västra Balkan (PDF, nytt fönster)

Nästa programperiod inom EU

En ny programperiod i EU stundar. Tillväxtverket, ESF-rådet och Vinnova bjöds in för att berätta om Regionalfonden, Socialfonden och Horisont Europa i nästa programperiod.

 • Jonas Örtquist, Kvalificerad samordnare, Avdelningen Regioner, Tillväxtverket.
 • Ellinor Ivarsson, sakkunnig, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.
 • Andreas Larsson, kvalificerad utredare, ESF-rådet.
 • Gunnar Anderzon, sakkunnig, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.
 • Anna Halldén, EU-samordnare, Vinnova.
 • Eva Marie Rigné, sakkunnig, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Presentation: Nästa programperiod inom EU (PDF, nytt fönster)

Sverige 25 år i EU

Modererat panelsamtal med fyra röster om EU:s utveckling, samt kommuner och regioners roll i EU:s beslutsprocess. Längd: 1 timme.

 • Maria Strömvik, universitetslektor, Lunds universitet.
 • Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Kommissionens representationskontor i Sverige.
 • Jan Olsson, biträdande chef för EU-samordningen i Statsrådsberedningen.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Annika Lindberg
  Handläggare
 • Matilda Lindberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!