Dokumentation: Internationella dagen 2017

Årets tema för internationella dagen var FN:s nya utvecklingsagenda Agenda 2030 och de 17 nya utvecklingsmålen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Program: Internationella dagen 2017 (PDF, nytt fönster)

 

Så arbetar vi med Agenda 2030, 2 kommunexempel á 15 min: Växjö kommun samt Helsingborgs stad

Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun samt Sofie Karlsborn, miljöstrateg, Helsingborgs stad

Presentation: Julia Ahlrot (PDF, nytt fönster)

Presentation: Sofie Karlsborn (PDF, nytt fönster

Så arbetar vi med Agenda 2030

Lisa Berg, verksamhetsledare, Fenomenalen, Region Gotland samt Malin Isaksson, miljöstrateg på staben Hållbar utveckling, Region Örebro län

Presentation: Lisa Berg (PDF, nytt fönster)

Presentation: Malin Isaksson (PDF, nytt fönster)

Framgångsfaktorer för god EU-fondsamverkan 30 min

Västsverige (Halland och Västra Götaland) har fokuserat mycket på fondsamverkan, framför allt mellan ESI-fonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskerifonden). Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan förvaltande myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga. De har arbetat strategiskt med frågan, till stor del utifrån de båda regionernas regionala utvecklingsstrategier. Lyssna till vilka framgångsfaktorer de har identifierat för god fondsamverkan!

Cecilia Nilsson, teamledare för EU-programmen på Västra Götalandsregionen tillika sekreterare i det västsvenska strukturfondspartnerskapet

Micael Nord, stabschef, Svenska ESF-rådet

Helena Starfelt, enhetschef Västsverige, Tillväxtverket

Presentation: god EU-fondsamverkan (PDF, nytt fönster)

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017 – några snapshots

Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden, Jeanette Grenfors, expert, SKL

Statsstöd och regionala flygplatser, Helena Linde, förbundsjurist, SKL

Sammanhållningspolitiken efter 2020, Gustaf Rehnström, handläggare, SKL

Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande, Lotta Dahlerus, utredare, SKL

Presentation: Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden (PDF, nytt fönster)

Presentation: Statsstöd och regionala flygplatser (PDF, nytt fönster)

Presentation: Sammanhållningspolitiken efter 2020 (PDF, nytt fönster)

Presentation: Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande (PDF, nytt fönster)

Europa Direkt-kontor: EU på lokal och regional nivå. Hur ni kan stå värd för ett EU-informationskontor

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige

Presentation: Europa Direkt-kontor (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!