Dokumentation: Idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

Syftet med konferensen var att inspireras av lokala och regionala exempel på samverkan mellan skolformerna, med fokus på yrkesutbildningar, för att möta nya målgrupper och utmaningar.

För att möta samhällsutvecklingens behov av arbetskraft behöver det finnas flexibla utbildningsvägar, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning. En sammanhållen studieplanering mellan dessa skolformer kan dessutom ha en avgörande betydelse för individens möjlighet att få ett arbete.

Dokumentation

Tre exempel på lokal och regional samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning vad gäller yrkesutbildning

Organisatoriska mellanrum

– Om glappen i välfärden. Varför uppstår de? Hur överbryggar vi dem?

Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Organisatoriska mellanrum (PDF, nytt fönster)


Tre lokala exempel på samverkan mellan skolan och arbetsplatsen

  • Hur man vänder skol- och arbetsplatskulturer och gamla invanda mönster genom ett medvetet jämställdhets- och mångfaldshetsarbete. Maria Hernroth, PEAB-skolan. PEAB-skolan (PDF, nytt fönster)
  • Optimering av yrkesutbildning genom samverkan mellan skolformer och i nära samverkan med branschen. Tina Ottosson och Linus Jonasson, Tullängsgymnasiet Örebro. Tullängsgymnasiet (PDF, nytt fönster)
  • Från nyanländ till nyanställd på tre år genom samverkan mellan yrkesintroduktion och yrkesvux. Maritta Collin, Bromangymnasiet Hudiksvall och Anders Olsson, Centrum för Vuxnas lärande Hudiksvall. Bromangymnasiet (PDF, nytt fönster)

Hur ska vi lösa kompetensförsörjningen och öka yrkesprogrammens attraktionskraft?

Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen. Teknikföretagen (PDF, nytt fönster)


Sammanhållna yrkespaket med med mera

Annette Engström och Paula Starbäck, Skolverket. Skolverket (PDF, nytt fönster)
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!