Dokumentation: Idé, gestaltning och genomförande – vad kan detaljplanen styra? (Stockholm)

Dokumentation från SKL:s årliga detaljplanekonferens.

Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer dag 1

Arkitektur och gestaltningsfrågor i teori och praktik

Välkomna till konferensen!

Emilie Gullberg, expert samhällsplanering och klimatanpassning, och Kristina Isacsson, expert planering och byggande, SKL

Nya mål om gestaltad livsmiljö

Patrik Faming, Rådet för hållbara städer, Boverket

Redskap för gestaltning

Kristina Isacsson och Olof Moberg, förbundsjurist, SKL

Byggnad, struktur och offentliga rum

Tomas Strömberg, stadsarkitekt, Umeå kommun

Höga krav på gestaltning med planering och genomförande som går hand i hand

Heléne Hjerdin, planeringschef, Ida Olén, detaljplanechef, Tyresö kommun

Tiden, projektet och detaljerna

Josa Lundbäck, affärsutvecklingschef, Järntorgetkoncernen

Vad kan styras genom exploateringsavtal respektive markanvisningsavtal?

Olof Moberg, SKL

Presentationer dag 2

Detaljplaner och digitalisering

Återkoppling från gårdagen och framåtblickar utåt

Emilie Gullberg, Olof Moberg och Kristina Isacsson, SKL

Digitala detaljplaner på väg

Christina Thulin, expert samhällsplanering och digitalisering, SKL

Vad innebär det att tillämpa detaljplanestandarden?

Anders Hallmén, planeringschef, Sollentuna kommun

Att tolka med varsamhet

Olof Moberg, förbundsjurist, SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare
  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!