Dokumentation: Idé, gestaltning och genomförande – vad kan detaljplanen styra? (Göteborg)

SKL:s årliga detaljplanekonferens som i år hölls både i Stockholm och i Göteborg. Under konferensen varvade vi föredrag med tillfällen till diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte.

Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster

Presentation dag 1– Arkitektur och gestaltningsfrågor i teori och praktik

Presentation dag 1, SKL
Kristina Isacsson och Love Edenborg, experter planering och byggande, Olof Moberg, förbundsjurist, SKL 

Malmös arkitekturprogram – ett redskap för både kommunen, byggherrar och arkitekter
Anna Modin, programarkitekt, Malmö stad

Den röda gestaltningstråden genom hela processen – exempel från Oceanhamnen i Helsingborg
Karin Kasimir, planarkitekt, Helsingborgs stad

Presentation dag 2 – Detaljer och digitalisering

Presentationer dag 2, SKL
Kristina Isacsson och Love Edenborg, experter planering och byggande, Christina Thulin, expert samhällsplanering och digitalisering, Olof Moberg, förbundsjurist, SKL

Vad innebär det att tillämpa detaljplanestandarden?
Anders Hallmén, planeringschef, Sollentuna kommun

Vår digitaliseringsresa
Emily Lindberg, bygglovshandläggare och Stefan Jansson, förättningslantmätare, projektet Digitalisering av detaljplander, Göteborgs stad

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande
  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!