Dokumentation: Hur skapar organisationer och chefer en arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv?

Den 14 mars hölls ett webbseminarium med tema hållbart arbetsliv. Chefer har en nyckelposition vad gäller att forma en arbetsmiljö som möjliggör för medaretare att arbeta med god hälsa och kombinera ett rikt arbetsliv med ett rikt privatliv. Det behövs organisatoriska förutsättningar för chefer att leda en effektiv verksamhet och bidra till god arbetsmiljö för medarbetare och sig själva.

Presentationer

Organisatoriska förutsättningar (PDF, nytt fönster)
Annika Härenstam, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Chefen och medarbetarens arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)
Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Suntarbetsliv - aktuellt om arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)
Ned Carter, SKL

Aktuellt på arbetsmiljöområdet (PDF, nytt fönster)
Karin Fristedt, Saco

Chefer och medarbetare - arbete och familj (PDF, nytt fönster)
Constanze Leineweber, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Kartläggning med COPSOQ (PDF, nytt fönster)
Hanne Berthelsen, Malmö Högskola

Stress och hälsa (PDF, nytt fönster)
Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Seminariet var ett samarrangemang mellan:

  • Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  • Saco
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Pacta.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!