Dokumentation: Halva föräldraledigheten, hela tiden

Det utbredda deltidsarbetet i välfärden är ett strukturellt problem kopplat till kön. För ökad jämställdhet behöver kvinnor och män dela på föräldraledigheten och fler kvinnor arbeta heltid. Under seminariet presenteras SKL:s senaste rapport på detta tema.

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män. Merparten av denna skillnad beror på kvinnors utbredda deltidsarbete. I mansdominerade yrken är det en självklarhet att vara anställd på heltid och arbeta heltid. Så ser det inte ut i kvinnodominerade yrken.

Sveriges Kommuner och Landsting vill se en förändring av detta. Alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna. En väg framåt är att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden genom att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten, VAB och på det obetalda hemarbetet.

Rapporten ”Halva föräldraledigheten, hela tiden” visar på de positiva konsekvenser som följer av att man delar på föräldraledigheten och arbetar heltid och vad vi kan göra på individ-, arbetsgivar- och samhällsnivå för att öka jämställdheten i arbetslivet och samhället i stort.

Se seminariet

Lena Micko, ordförande för SKL, inleder seminariet. Charlotta Undén, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL redogör därefter för rapportens övergripande slutsatser. Sedan följer en paneldiskussion om föräldraledighet, heltidsarbete och jämställdhet i arbetslivet.

Paneldeltagare

  • Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef, Attunda brandförsvar
  • Per Kågeson, författare och debattör
  • Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare, TCO
  • Per Östlund, lönebildningsexpert, Almega

Moderator är Birgitta Andersson, avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!