Dokumentation: Hållbar produktion och konsumtion

SKL:s programberedning för klimat bjöd in till ett seminarium i sitt uppdrag att föreslå fördjupat arbete och bättre verktyg för kommuner, landsting och regioner.

Program: Hållbar produktion och konsumtion (PDF, nytt fönster)

Kommuner och landsting både kan och behöver ligga i framkant! För att underlätta för offentlig sektor och andra konsumenter behövs åtgärder på systemnivå och ett större ansvar hos producenterna.

Upphandlingen har en stark roll, där hela upphandlingskedjan från politisk vilja till verksamheternas avrop måste fungera. Det behövs även dialog med leverantörer och stöd från expertmyndigheter, särskilt vid innovationsupphandlingar. Uppföljningen är viktig och koll på utländska leverantörer förutsätter att flera upphandlare samarbetar.

Digitala verktyg skapar många nya möjligheter; en tydlig strategi för användningen behövs där vi lyfter fördelarna och motverkar rädsla.

Presentationer

Välkomna till SKL! Syfte och presentation (PDF, nytt fönster)
Bijan Zainali, Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL

Cirkulär ekonomi för effektivare resursanvändning och konkurrenskraft (PDF, nytt fönster)
Ola Alterå, SKL

Digitaliseringen som förändringskraft - vad betyder det för kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)
Daniel Antonsson, SKL och Sundsvalls kommun

Hållbar konsumtion i Göteborg och GreenhackGBG (PDF, nytt fönster)
Peter Löwendahl, Göteborgs stad

Upphandling för klimat- och resurseffektivitet
Annika Christensson, Landstinget Blekinge (PDF, nytt fönster)
Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten (PDF, nytt fönster)
Peter Nohrstedt, SKL Kommentus (PDF, nytt fönster)

Kommuner och landsting som testbäddar för ny teknik och nya arbetssätt (PDF, nytt fönster)
Filip Kjellgren, Vinnova

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!