Dokumentation: Gymnasiekonferens 2018

Dokumentation från SKL:s årliga gymnasiekonferens som ger en orientering i aktuella frågor som rör gymnasieskolan och syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Moderator: Anders Fredriksson

Dag 1

Inledning och omvärldsspaning

Bland annat gav förbundsjurist Mia Hemmestad en kort genomgång av den nya lag som från och med 1 juli 2018, ger unga vuxna en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att studera.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd (PDF, nytt fönster)

Factfulness: om den svenska gymnasieskolan

Olof Gränström, Gapminder, berättade en datadriven historia om den svenska gymnasieskolan med hjälp av visualiseringar av internationella och nationella data.

Factfulness (PDF, nytt fönster)

Samtal med två generaldirektörer

Peter Fredriksson, Skolverket, och Helén Ängmo, Skolinspektionen, diskuterarde aktuella gymnasiefrågor.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Lars Stjernkvist, regeringens särskilda utredare, berättade om sitt uppdrag att se över hur regionala och nationella kompetensbehov bättre kan vägas in i planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning (PDF, nytt fönster)

Parallella seminarier 1, 2, 3

1. Gymnasielärares arbetsvillkor i relation till marknadisering, privatisering och konkurrens

Karolina Parding, Luleå tekniska universitet, presenterade en färsk forskningsrapport som sätter ljuset på arbetsvillkorliga problem bland gymnasielärare och ger kunskap om områden där kommunen/skolan som arbetsgivare kan arbeta för att ge lärare bättre förutsättningar.

Gymnasielärares arbetsvillkor (PDF, nytt fönster)

2. Den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet. Annika Agélii Genlott, SKL, berättade om arbetets gång och ger möjlighet till inspel. Seminariet genomfördes delvis i form av en workshop.

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering (PDF, nytt fönster)

3. Skolrelaterad psykisk ohälsa bland unga tjejer och killar

Linda Hiltunen, Linnéuniversitetet, berättade om resultaten i sin avhandling, där gymnasieungdomar har beskrivit vad som orsakar stressrelaterad ohälsa.

Studierelaterad psykisk ohälsa (PDF, nytt fönster)

Dag 2

Parallella seminarier 1, 2, 3, 4

1. Gymnasiesärskolan – samläsning med gymnasieskolan och vägar vidare efter skolan

Petra Landgren och Johanna Limme, specialpedagoger på Ystad Gymnasium beskrev erfarenheter av samläsning mellan gymnasiesärskolan och yrkesintroduktion.

Ystad gymnasium (PDF, nytt fönster)

Jessica Arvidsson, projektledare i Båstads kommun, berättade om sin avhandling där hon har följt upp drygt 12 000 elever som gått gymnasiesärskolan för att ta reda vilken typ sysselsättning de har.

Uppföljning gymnasiesärskolan (PDF, nytt fönster)

2. Från motstånd till framgång på gymnasieskolans introduktionsprogram – att motivera när ingen motivation finns

Martin Hugo, Jönköpings universitet, berättade med utgångspunkt i sin forskning om hur barn och ungdomar som tidigare misslyckats i skolan ofta inte identifierar sig som skolelever. Hur kan skolan arbeta för att bryta denna negativa skolidentitet så att eleverna kan utvecklas i en positiv riktning och nå skolframgång?

Från motstånd till framgång (PDF, nytt fönster)

Camilla Carlsvärd, lärare på introduktionsprogram på Berzeliusskolan i Linköping gav konkreta exempel på hur de arbetar med den målgrupp Martin Hugo beskriver.

Berzeliusskolan (PDF, nytt fönster)

3. Exempel på framgångsrik samverkan mellan gymnasieskola och arbetsliv

Johanna Redelius, Göteborgsregionens kommunalförbund, berättade om hur man kan organisera för långsiktig och strategisk samverkan mellan skola och näringsliv.

Framgångsrik samverkan (PDF, nytt fönster)

Torbjörn Stenson , Angeredsgymnasiet i Göteborg, beskrev med utgångspunkt i Angeredsutmaningen skolans medvetna samverkan med närliggande arbetsliv.

Angeredsutmaningen (PDF, nytt fönster)

4. Alla i mål! Arbete för färre studieavbrott och ökad genomströmning idag och i framtiden

Oscar Svensson och Carolin Sundberg från SKL berättade om lärdomar från Plug In och ambitionerna att etablera ett nationellt kunskapscentrum inom området - framgångsfaktorer och behov kommande år.

Jessicka Sörmling, Maria Karlsson och Helena Josjö från Luleå gymnasieskola berättar om Klasstid – ett sätt att paketera främjande och förebyggande insatser.

Kunskapscentrum och klasstid på Luleå gymnasieskola (PDF, nytt fönster)

Aktuella förändringar i gymnasieskolan

Lars Werner, skollagsjurist, går igenom vad som har hänt inom lagstiftningen på gymnasieskolans område under året och vad som är på gång.

Aktuella förändringar i gymnasieskolan (PDF, nytt fönster)

Hur ser framtidens gymnasieskola ut?

Helén Örtegren och Christin Appel gav exempel på hur SKL arbetar för att ge kommuner stöd vid om-, till- och nybyggnation av skolor. Leif Larsson (Västerås stad) och Lars Benon (Stockholms stad) berättade om gymnasieskolans utveckling i sina respektive kommuner och visade inspirerande exempel på hur framtidens gymnasieskola är utformad och inredd.

Hur ser famtidens gymnsieskola ut? (PDF, nytt fönster)

De ensamma männen – så slår låg utbildning mot killarna

Emma Leijnse, författare och journalist med fokus på skola och utbildning (Sydsvenskan), lyfte fram konsekvenser av skolmisslyckaden såväl för individen som för samhället.

De ensamma männen (PDF, nytt fönster)

Avslutning

Konferensen avslutades med ett reflekterande samtal mellan Erik Nilsson, statssekreterare åt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, och Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör för utbildning och arbetsmarknad på SKL. 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!