Dokumentation: God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

SKR presenterade God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 samtidigt som det gavs möjlighet att ställa frågor via chatt.

Presentation som visades under sändningen (PDF, nytt fönster)

Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens reglering av revisionsuppdraget är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Därför är det mycket viktigt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess utveckling.

Sändningens längd är 3 timmar och 10 sekunder.

Programinnehåll

Under seminariet gick vi igenom avsikt, sammanhang och grund för god revisionssed samt dess olika delar.

  • Del 1: Revision i kommuner, landsting och regioner
  • Del 2: Revisionsprocessen
  • Del 3: Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer

God revisionssed och anknutet material

Det är bra om du har skriften God revisionssed tillgänglig under seminariet. Den går att ladda ned som PDF-dokuemnt.

God revisionssed i kommunal verksamhet

Sparar du PDF-dokumentet digitalt, till exempel på en iPad, kan du ha nytta av att hänvisningarna i skriften som är länkade direkt till källan.
På SKR:s webbplats finns också annan anknuten information som förlagor till hur man upprättar revisionsberättelse, praxissamlingen, och en ansvarprövningsbank. Där finns också filmer om revisionsuppdraget, revisionsprocessen, ansvarsprövningen, dialog och kommunikation med mera.

SKR:s arbete med revision

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!