Dokumentation: Gemensam nätverksträff för kommunala kultur- och fritidschefer samt regionala kulturchefer

Den 23-24 september anordnade SKL en gemensam nätverksträff för förvaltningschefer med ansvar för kultur, fritid, idrott och folkbildning på kommunal eller regional nivå.

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer dag 1

Introduktion till nätverksdagarna
Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, SKL.

Kommuner och regioner i samverkan
Johan Wänström, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet.

Kommuner och regioners ekonomi
Fredrik Holmström, sektionen för ekonomisk analys, SKL.

Presentationer dag 2

Omvärldsspaning – samhällstrender och deras påverkan på regionala och kommunala uppdrag

Vägval för framtiden
Jan Torége, sektionen för lokal och regional utveckling, SKL.

Lunds kommuns omvärldsanalys

Framtider bortom BNP-tillväxt

Omvärldsspaning, finansiering inom regional utveckling
Gustaf Rehnström, sektionen för lokal och regional utveckling, SKL.

Bokning och bidrag
Ida Thomsson.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Louise Andersson

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!