Dokumentation: Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn 

På seminariet diskuterades arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera. Deltagarna fick bland annat veta vilken hjälp de kan ta av statliga myndigheter. De fick också ta del av exempel hur andra har gjort och arbetat i dessa frågor.

Dokumentation

Samarbeta med Skatteverket för en sund konkurrens

Samverkan skapar ökad samhällsnytta, ökad tilltro till samhällsstrukturer, ökade skatteintäkter samt bidrar till en sund konkurrens mellan seriösa aktörer. Skatteverket bidrar med stöd men har också förväntningar på de kommuner och regioner som ingår i samarbetet. Här finner du också filen SKV 4820 Begäran/Svar offentliga uppgifter.

Samarbeta med Skatteverket för en sund konkurrens (PDF, nytt fönster)

GRÖN mall SKV4820 (XLS, nytt fönster)

Tillstånd och tillsyn av verksamheter

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) tilldelar tillstånd för att bedriva verksamhet inom flera vård och omsorgsområden samt utövar tillsyn. Nya tillståndspliktiga verksamheter har tillkommit 2019. Prövning av tillstånd grundas på ägare och ledares insikt, övrig lämplighet samt ekonomiska förutsättningar. IVO redovisar status på inkomna ansökningar och förväntade handläggningstider.

Tillståndsprövning av omsorgsverksamhet, IVO (PDF, nytt fönster)

Göteborgs stad förebyggande arbete mot fel och fusk

Göteborgs stad visar hur viktigt organisation och struktur motverkar förekomst av fusk och oegentligheter. Genom att samla funktionen för placerings- och inköpsfunktion för sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder ökar effektiviteten och minskar risken för att staden använder oseriösa aktörer. Strukturerad myndighetssamverkan bidrar till ett väl fungerande samhälle och att motverka välfärdsbrottsligheten.

Arbete med fel och fusk i Göteborgs stad (PDF, nytt fönster)

Uppföljning av avtal och överenskommelser i Västra Götalandsregionen

Regionen har arbetat fram en metodhandbok för uppföljning. Handboken ska bidra till en ändamålsenlig och effektiv avtalsuppföljning. Genom tydliga och enhetliga arbetssätt ökar den samlade kvaliteten och effektiviteten i uppföljningsarbetet. Detta ska i sin tur bidra till målet om en god vård utifrån invånarnas behov, att säkerställa att vårdgivare levererar i enlighet med avtal, förordning och lag samt att vårdgivare ersätts på ett korrekt sätt.

Uppföljning av avtal och överenskommelser i VGR (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!