Dokumentation: Fullmäktigeberedningar

SKL har genomfört en kunskaps- och erfarenhetsdag för Fullmäktigeberedningar. En dag som syftade till att skapa genomslag för förändringsidéer.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Presentationer

Inledning av seminariedagen

Anna Lindström och Kjell Åke Eriksson, SKL

Uppdraget och dialogen med medborgare

Föreläsare: Kjell-Åke Eriksson, SKL

Framgångsfaktorer och erfarenhetsutbyte

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!