Dokumentation från seminarium om sambruk

Seminariet lyfte fram exempel från olika verksamheter på hur sambruk av samhällets jour- och beredskapsresurser kan vara ett effektivt sätt för kommuner att samordna sina resurser. Seminariet arrangerades av SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Solen skiner genom ett träd med gulfärgade löv

Program för seminariet om sambruk, 20-21 oktober 2014 (PDF, nytt fönster)

Vad är sambruk?

I det här sammanhanget syftar sambruk till att få samhället att samordna alla sina jourresurser. För många glesbygdskommuner med brist på personal i produktiv ålder är sambruk en överlevnadsfråga. Men sambrukslösningar kan vara ett effektivt sätt för alla kommuner att skapa ett tryggare samhälle utan att det kostar mer.

Måndag 20 oktober 2014

Inledning

Moderator Helena Nässlander, verksamhetsansvarig på enheten för räddningstjänst MSB.

Film: Inledning

Samordning av larm är effektivare och billigare!

Strategiska nedslag i sambruksprocessen i Öckerö, då-nu-framåt.

Malin Tisell, tf. socialchef, Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Hans Gavin, certifierad kommunal yrkesrevisor Ernst & Young

Presentation: Samordning av larm (PDF, nytt fönster)

Film: Samordning av larm

Går det att samordna larmen i alla kommuner i ett kommunalförbund?

Erfarenheter från processen i Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF)
Per Anderson, förbundschef, Hans Därnemyr, enhetschef Ledningscentralen

Presentation: Går det att samordna larm i ett kommunalförbund (PDF, nytt fönster)

Film: Går det att samordna larm i ett kommunalförbund

Vi i nattpatrullen vill aldrig mer vara utan Rakel

Exemplet Örnsköldsvik, med egen kommunal alarmeringscentral som ett
nav kring sambruk.

Jonas Hägglund, analyschef, Brand och säkerhetsavdelningen
Urban Rönnqvist, funktionsansvarig, Rakel och ledningssystem, MSB

Presentation: Aldrig mer utan Rakel, Örnsköldsvik (PDF, nytt fönster)

Presentation: Aldrig mer utan Rakel, MSB (PDF, nytt fönster)

Film: Aldrig mer utan Rakel

Reflektioner kring sambruk

Eva Bergström Selling, vice ordförande (S), Humanistiska nämnden, Örnsköldsvik

Film: reflektioner kring sambruk

Tisdag 21 oktober 2014

Trygghetens nya former

Maria Wolmesjö, Fil dr, universitetslektor på avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet

Presentation: Trygghetens nya former (PDF, nytt fönster)

Nu slipper nattpatrullen börja passet med att skrapa bilrutor

Nyköping, bakgrund till och effekter av samlokalisering av nattpatrulls- och räddningstjänstresurser i samma byggnad.

Ann Malmström, divisionschef, social omsorg, Nyköping
Kristina Silverarfve, enhetschef, vård och omsorg, Nyköping
Stefan Ekholm, räddningschef, Nyköping

Presentation: Nattpatrullen slipper skrapa bilrutor, Nyköping (PDF, nytt fönster)

Film: Nattpatrullen slipper skrapa bilrutor

Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag

Erfarenheterna från Räddningstjänsten Väst av att ha trygghetsteam och
räddningstjänst i samma organisation

Fredrik Åkesson, verksamhetschef, Räddningstjänsten Väst
Gun Blomfelt, enhetschef, Räddningstjänsten Väst

Presentation: Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag (PDF, nytt fönster)

Film: Lättare att locka undersköterskor med utökat uppdrag

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!