Dokumentation: Från A till ÖP

En konferens om planeringsprocessen i mindre kommuner

Årets andra konferens på tema översiktsplaner fokuserade på planeringsprocessen i mindre kommuner.

Skrift

Från A till ÖP (PDF, nytt fönster)

Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. I rapporten lyfts tre olika exempel på hur översiktsplaneprocessen kan genomföras i en mindre kommun.

Presentationer

Samtliga presentaioner är i PDF-format och öppnas i nytt fönster

Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan
Britta Lundgren, samhällsplanerare och planingenjör, Arvidsjaurs kommun

Med översiktsplanen som ryggrad i samhällsbyggnadsprocessen
Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun

Från A till ÖP. Planeringsprocessen i mindre kommuner
Eva Hägglund, SKL

Övrigt

Dialogguiden

I guiden hittar du exempel och metoder för medborgardialog. Du kan se hur andra använder dialoger i Sverige och i andra länder. Det finns information om kommuner, landsting och regioner som arbetar med medborgardialog som du kan kontakta. Dialogguiden är en webbplats från SKL.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!