Dokumentation: Framtidens läkarintyg

Elektronisk kommunikation av intyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har införts i hela landet. En konferens som belyste framtidens läkarintyg och om medicinska utlåtanden.

Inledning av konferensen

Framtidens läkarintyg - från en konferens

Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Film: inledning av konferensen, SKL

Presentation inledning, SKL (PDF, nytt fönster)

Är det rimligt med 200 olika varianter av läkarintyg

Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen

Film: är det rimligt med 200 olika varianter av läkarintyg, Socialstyrelsen

Presentation Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Framtidens läkarintyg

Göran Stiernstedt, Socialdepartementet.

Film: framtidens läkarintyg – en del av det nationella förenklingsuppdraget, Socialdepartementet

Erfarenheter, synpunkter och idéer för det fortsatta utvecklingsarbetet

Helene Hedebris, Migrationsverket, Staffan Moberg, Svensk Försäkring och Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF.

Film: det fortsatta utvecklingsarbetet, Svensk Försäkring, Patientförsäkringen LÖF

Presentation Migrationsverket (PDF, nytt fönster)

Presentation Svensk Försäkring (PDF, nytt fönster)

Presentation Patientförsäkringen LÖF (PDF, nytt fönster)

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården – till vem, varför och hur?

Ulf Hallgårde, Region Skåne och Siwert Gårdestig, Inera AB.

Film: intygsskrivandet i hälso- och sjukvården

Presentation Region Skåne (PDF, nytt fönster)

Presentation Inera (PDF, nytt fönster)

Rapport intygsutredning för Region Skåne (PDF, nytt fönster)

Kartläggning intyg, komprimerad bruttolista Region Skåne (PDF, nytt fönster)

Bättre kvalitet och smidigare hantering med elektroniska intyg

Peter Lindgren och Rikard Lövström, Inera AB

Film: bättre kvalitet och smidigare hantering med elektroniska intyg, Inera

Presentation från föredraget (PDF, nytt fönster)

Det moderna informationssamhällets intåg i välfärdssystemen

Ingemar Petersson, Lunds Universitet och Göran Petersson, Linnéuniversitetet

Film: det moderna informationssamhällets intåg i välfärdssystemen

Presentation Linnéuniversitetet (PDF, nytt fönster)

Presentation Lunds Universitet (PDF, nytt fönster)

Försäkringskassans respektive AFA Försäkrings intygsresor

Göran Modin och Tommy Sundholm, Försäkringskassan samt Markko Waas, AFA Försäkring

Film: Försäkringskassans respektive AFA Försäkrings intygsresor

Presentation Försäkringskassan (PDF, nytt fönster)

Presentation AFA Försäkring (PDF, nytt fönster)

Panel och gruppdiskussion om hur vi går vidare

Film: panel- och gruppdiskussion om hur vi går vidare utifrån vars och ens aktuella förutsättningar

Om konferensen

Program konferens framtidens läkarintyg (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting, Inera AB och Patientförsäkringen LÖF bjöd till en nationell konferens om framtidens läkarintyg och medicinska utlåtanden.

Under konferensen belystes och diskuterades problematik och möjligheter med
utgångspunkt i tre frågeställningar:

  • Hur kan den nya tekniken och kommunikationslösningarna skapa nya förutsättningar för ökat stöd och effektivisering i den dagliga verksamheten?
  • Vilka behov har myndigheter och organisationer av medicinsk information via läkarintyg och
    medicinska utlåtanden
  • Vilken kunskap om organisationens specifika behov behöver läkaren ha tillgång till vid
    intygsifyllandet, och på vilket sätt kan kunskapen tillgängliggöras?
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!