Dokumentation: Fokus på besöksnäringen

Den 13 oktober 2016 höll SKL ett möte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Tema för mötet var turismstatistik.

Se seminariet i efterhand

Presentationer

Destination Uppsala

Vilken turismstatistik finns det och vad visar den? Annette Öqvist, projektledare på Destination Uppsala, ger oss en översikt över den turistiska statistiken i Sverige och hur den förhåller sig till kommunal nivå.

Presentation: Anette Öqvist, Destination Uppsala (PDF, nytt fönster)

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistiskstatistik. Hur ser deras uppdrag ut och vad är på gång inom turismstatistiken?

Presentation: Martin Daniels, Tillväxtverket (PDF, nytt fönster)

 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!