Publicerad: 3 februari 2017

Dokumentation: Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

SKL arrangerade en konferens om ekonomiskt bistånd den 30 januari 2017 i Stockholm med titeln Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende. Syftet med konferensen var att genom bland annat lärande exempel från lokal och regional nivå sätta fokus på aktuella frågor inom verksamhetsområdet

Tid: 30 januari 2017 09.30 - 16.00

Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21

Ort: Stockholm

Målgrupp: chefer, socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och handläggare som arbetar med frågor kopplade till ekonomiskt bistånd i kommuner.

Kostnad: 1 650 kronor exklusive moms. Deltagande via webbsändning kostar 900 kr.

Status: Avslutat

Ekonomisk trygghet för kvinnor som lämnar våldsamma relationer

Richard Ulmestig, forskare, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet

Föreläsaren hänvisar till följande publicerade artiklar.

Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv–ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner R Ulmestig, A Panican - Socialvetenskaplig tidskrift, 2016 (PDF, nytt fönster)

Financial consequences of leaving violent men–women survivors of domestic violence and the social assistance system in Sweden, R Ulmestig, M Eriksson - European Journal of Social Work, 2016

Barnet i fokus, hur tillgodoser vi barnets perspektiv?

Barnet i fokus, hur tillgodoser vi barnets perspektiv?, Hanna Geronsson och Fahima Eliassi, socialsekreterare, Norrköpings kommun (PDF, nytt fönster)

Från Kaos till Kaosam

Från Kaos till Kaosam, Elisabeth Ravn, projektledare och Ann-Charlott Johansson enhetschef, Arbets- och Försörjningsenheten, Lunds kommun (PDF, nytt fönster)

Samverkan kring personer som saknar SGI

Samverkan kring personer som saknar SGI, Pia Ryberg, samverksansansvarig, Försäkringskassan och Kristina Hildingsson, socialsekreterare, Falkenbergs kommun (PDF, nytt fönster)

Inkubator för sociala företag

Inkubator för sociala företag, Reidun Andersson, arbetsmarknadskonsulent Västerås Stad och Eva Kitaka från det sociala företaget Effektivi (PDF, nytt fönster)

Medborgardriven socialtjänst

Medborgardriven socialtjänst, Sofie Brolin, verksamhetsutvecklare på IFO-funktionshinder och Christine Lidström är socialsekreterare, Angered, Göteborgs stad (PDF, nytt fönster)

En berättelse om jobb och ett annat sätt att jobba

En berättelse om jobb och ett annat sätt att jobba, Cecilia Lejon, förvaltningschef och Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Arbetsmarknads- förvaltningen, Trelleborgs kommun (PDF, nytt fönster)

FUT- Felaktiga utbetalningar, effekter och vinst av arbetet

FUT- Felaktiga utbetalningar, effekter och vinst av arbetet, Anna Stålnacke, utredare felaktiga utbetalningar samt metodutvecklare, Solna stad och Joanna Millares Rosell, utredare på avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Stockholms stad (PDF, nytt fönster)

Att förebygga överskuldsättning

Att förebygga överskuldsättning, Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norrman, kommunikatörer från Kronofogden (PDF, nytt fönster)

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker
Anette Agenmark, utredare, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Aktuella juridiska frågor

Aktuella juridiska frågor
Mia Hemmestad, utredare och jurist på SKL (PDF, nytt fönster)

Utställare SSBTEK

Utställare SSBTEK, Annika Londono, konsult, SKL, Markus Bill, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!