Dokumentation: Ett säkert val - lärdomar och nyheter

Vid fyra seminarietillfällen under våren 2019 har SKL tagit upp olika frågeställningar kring lärdomar från valet 2018. Deltagarna fick ta del av olika inspel från SKL, Valmyndigheten och exempel från kommuner samt nyheter och förberedelser inför Europaparlamentsvalet 2019. Ta del av filminspelningar och presentationer.

Presentationer och filminspelningar från seminarium

Kommun- och landstingsvalen 2018

SKL:s valanalys med siffror om valdeltagande, maktskiften med mera.

Ett säkert val: Björn Kullander och Martin Lidhamn vid SKL (PDF, nytt fönster)

Valet 2018 – lärdomar och erfarenheter

Valmyndigheten inledde med en genomgång av deras erfarenhetsrapport.

Valmyndighetens erfarenheter av 2018 års val (PDF, nytt fönster)

Deltagarna fick därefter ta del av erfarenheter från Stockholms stad och Umeå kommun om hur kommunerna hanterade valet med nya rutiner och vid eventuella incidenter.

Intervju med Eva Debels

Lyssna till Eva Debels, kanslichef valnämnden, i Stockholms stad som går igenom de viktigaste erfarenheterna från valet 2018 och belyser särskilt problemet med att röstmottagare fått motta rasistiska kränkningar.

Se film med Eva Debels (Play, nytt fönster)

Presentation: Erfarenheter från allmänna valet 2018 Stockholms stad (PDF, nytt fönster)

Intervju med Tordleif Hansson

Lyssna till Tordleif Hansson, valansvarig valnämnden i Umeå kommun, som går igenom Umeå kommuns arbete med tillgängligheten i röstnings- och vallokalerna.

Se film med Tordleif Hansson Play, nytt fönster)

Presentation: Erfarenheter från Umeå kommun 2018 (PDF, nytt fönster)

Europaparlamentsvalet 2019 – nyheter och förberedelser

Vad innebär de nya bestämmelserna kring avskärmning av valsedelställen? Goda exempel, utbyte av idéer och erfarenheter samt övriga förberedelser som behövs och hur utbildningsmaterialet ser ut och kan användas.

Lyssna till Roger Wihlborg

Roger Wihlborg, handläggare valnämnden i Stockholms stad, informerar om Stockholms stads arbete med avskärmning av valsedlar.

Stockholms stads arbete - avskärmning av valsedlar med Roger Wihlborg (Play, nytt fönster)

Presentation: Avgränsning av valsedelställ: Stockholms stad (PDF, nytt fönster)

Lyssna till Annica Sundel

Annica Sundel, Valhandläggare vid Valmyndigheten, presenterar nya bestämmelser inför EU-valet 2019.

Nya bestämmelser inför EU-valet 2019 (Play, nytt fönster)

Presentation: Val till Europaparlametet 2019, Valmyndigheten (PDF, nytt fönster) 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!