Dokumentation: En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad

Syftet med konferensen är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet i sina insatser.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen
varje höst två idékonferenser med likalydande program. På årets konferenser låg fokus på insatser för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och som behöver förberedande insatser och extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Innan programmet startade visades en film om nyanlända ungdomar som arbetar som it-guider och lär seniorer använda ny teknik.

Filmen om it-guider (nytt fönster)

Arbetsmarknadsläget och utmaningar för arbetsmarknadspolitiken

Håkan Gustavsson och Mahad Malingur, Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget (PDF, nytt fönster)

Genom myndighetsdjungeln till ett fungerande arbetsliv – långsiktiga insatser för ökad livskvalitet, rutiner i vardagen och en förankring på arbetsmarknaden

Helene Forsberg, Malin Åberg och Lilian Krantz, Härnösands kommun

Härnösands kommun (PDF, nytt fönster)

Resan från försörjningsstöd och utanförskap till delaktighet och arbete

Martin Söderström och Karin Ramström, Åre kommun

Åre kommun (PDF, nytt fönster)

Filmen från Åre

Vårdnära service i Region Norrbotten

Agnes Fjällström och Camilla Nilsson, Region Norrbotten, Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen Luleå

Region Norrbotten & Arbetsförmedlingen Luleå (PDF, nytt fönster)

Extratjänster - katapult ut i arbetslivet eller rekyl in i fortsatt stöd från samhället?

Oscar Svensson, SKL och Johan Wikström, Arbetsförmedlingen

Extratjänster (PDF, nytt fönster)

Kommunala anställningar – första steget in på arbetsmarknaden för försörjningsstödstagare

Ida Bylund Lindman och Henrik Jansson, Uppsala kommun

Uppsala kommun (PDF, nytt fönster)

Karriär, vägval, daglig verksamhet eller arbete? Insatser för arbetssökande med funktionsnedsättningar

Lars Ahlénius, Stockholms stad och representant från ett företag

Stockholms stad (PDF, nytt fönster)

Erlandsson presenterar Lärande bygg - Integration på riktigt!

Markus Brink, Erlandssons Bygg

Erlandsson Bygg (PDF, nytt fönster)

Filmen från Erlandsson Bygg

Är psykiatrin alltid rätt? Vinster av upparbetat samarbete med psykiatrin

Kornelia Johansson och Radomir Gocic, Köpings kommun

Köpings kommun (PDF, nytt fönster)

Level up – en väg mot arbetsmarknaden med stöd av mentorer och relationsskapande aktiviteter

Elin Süttenbach, Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg (PDF, nytt fönster)

Ett skrynkligt ess i rockärmen! Från förtidspensionär till företagre

Håkan Svensson, sjukgymnast och föreläsare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!