Dokumentation: En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

Dokumentationen på den här sidan är från båda konferenstillfällena, den 22 och 28 september. Fokus på konferensen låg på samverkansfrågor och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Program: En välfungarerande och inkluderande arbetsmarknad (PDF, nytt fönster)

SKL arrangerarde tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet var att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

Dokumentation

Arbetsmarknadsläget och aktuella utmaningar för arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadsläget och aktuella utmaningar för arbetsmarknadspolitiken, Håkan Gustavsson (PDF, nytt fönster)

Förutsättningar och framgångsfaktorer i det lokala arbetet med nyanländas etablering – resultat från två jämförande studier

Förutsättningar och framgångsfaktorer i det lokala arbetet med nyanländas etablering – resultat från två jämförande studier, Björn Andersson (PDF, nytt fönster)

Användarguide för nyckeltal för integration

Skräddarsydda utbildningar utifrån arbetstagares och arbetsgivares behov

Skräddarsydda utbildningar utifrån arbetstagares och arbetsgivares behov, Alexander och Johan, Göteborgs stad (PDF, nytt fönster)

Samplanering av arbetsmarknadsinsatser i Malmfälten

Det goda samarbetet i Malmfälten (PDF, nytt fönster)

Matchning: efterfrågan, tillgångar och utmaningar

Matchning: efterfrågan, tillgångar och utmaningar, Goran Sehovac (PDF, nytt fönster)

Samspel och ansvarsfördelning mellan kommuner och Arbetsförmedlingen

Samspel och ansvarsfördelning mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, Soledad Grafeuille (PDF, nytt fönster)

Växjölöftet, en vision för full sysselsättning

Växsjölöftet, rapport (PDF, nytt fönster)

Från strategidokument till handling

Från strategidokument till handling, Östhammar (DPF, nytt fönster)

Information om budgetpropositionen 2018

Information om budgetpropositionen 2018, Irene Wennemo (PDF, nytt fönster) Irene Wennemo medverkade den 22 september.

Information om budgetpropositionen 2018, Annica Dahl (PDF, nytt fönster) Annica Dahl medverkade den 28 september.

Vägen till jobb går via studier

Vägen till jobb går via studier, Helsingborg (PDF, nytt fönster)

Mångfald i förskolan – nyanlända utbildas till barnskötare

Mångfald i förskolan – nyanlända utbildas till barnskötare, Kalmar, Mörbylånga och Torsås (PDF, nytt fönster) Denna programpunkt medverkade endast den 28 september.

Från extratjänst till medarbetare - går det?

Från extratjänst till medarbetare - går det? Söderhamn (DPF, nytt fönster)

Hej främling! Tillsammans för innanförskap

Hej Främling (PDF, nytt fönster)

Filmen skildrar hur 23 personer från sju olika länder, som inte känner varandra från början, gör ett försök att klättra upp till toppen av Sylarna, Jämtland. STF Sylarna fjällstation gjorde detta möjligt.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!