Dokumentation: Entreprenöriellt lärande i skolan - ett inspirations- och kunskapsseminarium

Syftet med seminariet var att ge inspiration och kunskap om hur skolan kan lyckas med uppdraget om entreprenöriellt lärande. I fokus på seminariet var de möjligheter som ett samarbete mellan skolan och näringslivet kan ge både för elever och näringslivet.

Dokumentation

Här hittar du de presentationer som talarna höll och det panelsamtal som hölls i filmer.

Inledning

Moderator Roy Melchert, SKL inleder

Skolverket

Skolverket berättade hur man kan definiera ”entreprenöriellt lärande” och vilket stöd myndigheten ger till skolor och huvudmän.

Presentation av Ragnar Åsbrink, Undervisningsråd vid Skolverket

Huddinge kommun

I Huddinge kommun samarbetar kommunens näringslivsenhet och utbildningsförvaltning nära för att få till stånd ett bra samarbete mellan skola och näringslivet.

Presentation av Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun och Michael Lindqvist, utvecklingsledare på barn och utbildningsförvaltningen.

Kinda kommun

I Kinda kommun tar man fasta på huvudmannens ansvar och vikten av styrning och ledning för att få till ett bra entreprenöriellt lärande.

Presentation av Agneta Gatel, förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen i Kinda kommun

Gökstenskolan i Eskilstuna

På Gökstenskolan arbetar man med flera projekt för att få till ett bra entreprenöriellt lärande och två av dessa presenterades på seminariet. Lärarna betonade att de kan se flera positiva effekter på elevers motivation och resultat.

Presentation av Cecilia Molin och Jessica Rosengren, lärare vid Gökstensskolan i Eskilstuna

Panelsamtal

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där publiken hade möjlighet att ställa frågor till talarna.

Panelsamtal

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!