Dokumentation: En jämställd arbetsgivarpolitik

Förbundets program för en jämställd arbetsgivarpolitik presenteras i en rapport. Programmet består av nio punkter, kopplat till varje punkt finns praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda i sitt lokala arbete för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

Svensk arbetsmarknad är inte jämställd, vilket är något som SKR ser allvarligt på. SKR anser att alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna. Kvinnor och män måste ha samma förutsättningar och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv.

För att uppnå jämställdhet behövs fokus på de tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män som finns på arbetsmarknaden och mer specifikt vilka konsekvenser det får för kommuner och regioner. Med ett sammanhållet och förankrat program kan SKR som central arbetsgivarorganisation tydligare stötta sina medlemmar i jämställdhetsarbetet. Något som bidrar till ökad medlemsnytta och framför allt till en mer jämställd arbetsmarknad.

Rapport: En jämställd arbetsgivarpolitik - ett program i nio punkter

Se seminariet i efterhand

Inledning

Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Presentation av rapporten

Charlotta Undén, förhandlare, SKR.

Presentation: SKR:s program i nio punkter (PDF, nytt fönster)

Panelsamtal

  • Britta Burreau, VD, KPA.
  • Johan Ingelskog, enhetschef på Arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunal.
  • Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKR.

Avslutande ord

Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!