Dokumentation: Digitalisering, bättre arbetsmiljö och välfärd

Digitalisering handlar inte om själva tekniken utan berör oss alla. Experter menar att vi bara har sett början på denna utveckling. Under seminariet ges exempel och tips på hur du kan arbeta med din digitala arbetsmiljö.

Prognoser visar att kommuner, landsting och regioner står inför stora förändringar under de kommande åren. Många av dessa kommer att genomföras med digitala arbetssätt. Samtidigt som det innebär förbättringar måste vi lära oss att hantera de problem och avigsidor den här utvecklingen innebär. Det handlar bland annat om användarvänlighet i de digitala redskap som omger oss.

Kommuner, landsting och regioner har generellt ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns dock ett område där vi inte är aktiva i lika stor utsträckning och det är den digitala arbetsmiljön. Här finns en förbättringspotential.

Presentationer

Ekonomirapporten och utmaningar framåt samt strategiskt arbetsmiljöarbete och digitalisering - Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL och Gunnar Sundqvist, utredare, SKL. (PDF, nytt fönster)

Resultatet av Sunt Arbetslivs förstudie om digital arbetsmiljö och ett nytt verktyg - Marcus Larsson, Sunt Arbetsliv (PDF, nytt fönster)

IT-skyddsronder och medlemsundersökning - Carola Löfstrand, Vision (PDF, nytt fönster)

Arbetsmiljöverkets arbete med digital arbetsmiljö - Carin Håkansta Arbetsmiljöverket (PDF, nytt fönster)

IT-checklistor på Blekinge sjukhus - Sten-Åke Gustafsson, landstinget i Blekinge (PDF, nytt fönster)

Följdforskning om digital arbetsmiljö, projekt om upphandling av hållbara IT-stöd i Kungsbacka kommun - Jörgen Johansson, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (PDF, nytt fönster)

Se seminariet

Om du missade seminariet, kan du nu se det i efterhand.

Relaterat seminarie

SKL har anordnat ett annat seminarie som också rör arbetsmiljö. Seminariet handlar om varför vi blir sjuka av stress och vad vi kan göra för att förebygga, hantera och behandla.

Ta del av dokumentation från seminariet om stress

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!