Dokumentation: Digitala vårdmöten med läkare

Inom SKLs arbete med omställningen till Nära vård presenterades forskningsrrapporten Digitala vårdmöten med läkare.

Rapport och presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Digitala Vårdmöten - forskningsrapport

Felicia Gabrielsson-Järhult, Kristina Areskoug-Josefsson, Peter Kammerlind, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Digitala vårdmöten med läkare - presentation

Felicia Gabrielsson-Järhult, Kristina Areskoug-Josefsson, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Digitala vårdmöten med läkare - opponering

Mårten Blix, fil. doktor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning

Forskningsprojektet

Forskningsprojektet består av en registerstudie som baseras på 10 400 personers digitala kontakter med Min Doktor, KRY och Bra Liv. Dessutom har 26 djupintervjuer genomförts i en kvalitativ studie.

Syftet med forskningsprojektet är att klarlägga:

  • Vilka är användare av digitala vårdmöten med läkare och vad är orsaken till kontakten?
  • Hur ser användarnas vårdmönster ut?
  • Vilken är patientens drivkraft, motiv till att välja kontakt med läkare via nätet?
  • Hur upplevde patienten mötet och blev vårdbehovet tillgodosett?

Medverkande

  • Emma Spak, chef sektionen för hälso- och sjukvård, SKL.
  • Felicia Gabrielsson-Järhult, doktorand och projektledare för Digitala vårdmöten med läkare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  • Kristina Areskoug-Josefsson, docent Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  • Mårten Blix fil. doktor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm. Hans forskning fokuserar på digitaliseringens effekter på samhället, den svenska välfärdsmodellen och på sjukvården.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Lena Forsman

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!