Dokumentation: Det kommunala planeringsansvaret

Innehållet speglade alla led från lagens syfte och byggnadsnämndens ansvar genom hela processen från översiktsplanering, detaljplanering och plangenomförande till bygglov, tillsyn och överprövning.

Inbjudan Det kommunala planeringsansvaret (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från seminariet i Stockholm

Förmiddag, Stockholm (PDF, nytt fönster)

Eftermiddag, Stockholm (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från seminariet i Göteborg

Förmiddag, Göteborg (PDF, nytt fönster)

Eftermiddag, Göteborg (PDF, nytt fönster)

Ur innehållet

  • Plan- och bygglagen (PBL), portalparagrafen, lagens syfte
  • Byggnadsnämndens uppdrag och ansvar
  • Regional planering, statens ansvar och statliga intresse
  • Översiktsplanering, ett viktigt politiskt instrument
  • Detaljplanering, plangenomförande och områdesbestämmelser
  • Bygglov och teknisk kontroll samt tillsyn i byggskedet
  • Tillsyn enligt plan- och bygglagen
  • Överprövning och överklagandeprocessen
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!