Dokumentation: Detaljplanekonferens 2017

Planbestämmelser som verktyg – hur blir visionen verklighet?

Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte?

Under konferensen fördjupade vi oss i temat planbestämmelser. Vi diskuterade bland annat detaljplanens syfte, hur den ska bli användbar och rättssäker, Boverkets stöd i form av planbestämmelsekatalog och allmänna råd samt hur juridiken kring detaljplanen egentligen ser ut. Konferensen arrangerades av SKL och Boverket.

Presentationer dag 1

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Välkomna till konferensen!
Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, experter planering och byggande, SKL
Therese Byheden och Klara Falk, planeringsarkitekter, Boverket.

”Största möjliga reda och åskådlighet”
Johan Larsson, förbundsjurist, SKL.

Från vision till paragraf
Therese Byheden och Klara Falk, Boverket.

Att verka på en juridisk spelplan
Johan Larsson, SKL.

Din verktygslåda
Therese Byheden och Klara Falk, Boverket.

Hantverk och dialog
Bengt Andrén, Andrén Stadsbyggnad.

Presentationer dag 2

En tydlig och enkel lovgivning
Love Edenborg, planarkitekt, Nacka kommun.

En smidig och rättssäker fastighetsbildning
Karolina Andersson, lantmätare, Boverket.

Digitalt först
Petronella Enström, strateg digitalisering, Boverket.

Detaljplanering i en digital tid
Rapport Digital detaljplaneprocess UTKAST
Jonas Andreasson, stadsingenjör, Lunds kommun.

Vart är vi på väg?
Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, SKL.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!