Dokumentation: Den digitala kollegan

Den demografiska utvecklingen medför stora utmaningar för kommuner och regioner. Välfärdsbehoven ökar kraftigt samtidigt som kommuner och regioner har betydande svårigheter med att rekrytera personal och att finansiera sin verksamhet. Dessutom ställer invånare och företag allt högre krav på välfärdens tillgänglighet och kvalitet.

Behovet av att lösa välfärdsuppdragen på nya sätt är stort. En väg för att frigöra tid för medarbetarna är att automatisera processer. Det mest uppmärksammade exemplet på det är hanteringen av ekonomiskt bistånd, där Trelleborg var först ut. Faktum är det finns många fler processer i kommuner och regioners verksamhet som kan automatiseras. Även om potentialen för att på detta sätt förbättra servicen till invånarna och frigöra medarbetarnas tid är stor, ska de förberedelser och det förändringsarbete som krävs inte underskattas.

Webbsändning

Program

Introduktion

Den digitala kollegan - introduktion (PDF, nytt fönster)

Verksamhetsutveckling med stöd av digitala tekniker

Strängnäs kommun utgår från ett konkret exempel av förändringsledning och delar sina erfarenheter om allt från omorganisation till ny teknik.

Den digitala kollegan - Verksamhetsutveckling med hjälp av digital tekniker (PDF, nytt fönster)

Frédéric Rambaud, digital strateg och Patrik Nilsson, verksamhetsutvecklare Strängnäs kommun

Omfördelning av resurser med hjälp av RPA

Att få medarbetare och pengar att räcka till när behoven av välfärd ökar mer än den arbetsföra delen av befolkningen är en svår ekvation. Hur kan RPA hjälpa oss att omfördela resurser?

Den digitala kollegan - Omfördelning av resurser (PDF, nytt fönster)

Roger Granat, utvecklingschef Uddevalla kommun

Automatisering – att driva digital förändring

Skellefteå kommun berättar om hur man i praktiken arbetar för att digitalisera och automatisera kommunens processer med hjälp av RPA. Hur personalen kan bidra och vilka kompetenser som behövs i utvecklingsarbetet?

Den digitala kollegan - Automatisering – att driva digital förändring (PDF, nytt fönster)

Karin Wikgren, gruppledare digitala kontoret Skellefteå kommun

Människan och tekniken

Lyckat digitaliseringsarbete handlar mer om mänskligt beteende än om teknik. Vad händer med människorna och organisationerna när förutsättningar för arbetet ändras och hur gör vi dem delaktiga på riktigt?

Den digitala kollegan - Människan och tekniken (PDF, nytt fönster)

Ingrid Grange, digitaliseringsstrateg Alingsås kommun

Karin Hedström, professor i informatik Örebro universitet

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap Linköpings Universitet

Vad väntar runt hörnet?

Hur hänger RPA och automatisering ihop med saker som Artificiell intelligens, IoT (Internet of things) och datadriven utveckling? Vad som sker internationellt och i det privata näringslivet? Vad behöver vi tänka på för att tekniken vi bygger ska vara säker, effektiv och öppen för dessa möjligheter på lång sikt?

Den digitala kollegan - Eva Kongshöj (PDF, nytt fönster)

Den digitala kollegan - Hanna Törnqvist (PDF, nytt fönster)

Den digitala kollegan - Nicklas Lindersson (PDF, nytt fönster)

Malin Annergård, analytiker på SKL modererar dagen.

Dokumentation workshop (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!