Dokumentation: Demokratidagen 2019

Deltagarna fick bland andra möta Carola Gunnarsson, SKL:s styrelse, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, professor Elin Wihlborg, docent Hans Abrahamsson, professor Karl-Henrik Robèrt, chefsekonom Annika Wallenskog och ordförande i demokratikommittén Peter Örn.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Presentationer och filmer från seminarium i plenum

Filmerna kommer att publiceras inom kort.

Demokratidagen 2019 öppnades

Carola Gunnarsson, SKL:s styrelse. Ingen presentation visades.

Se film med Carola Gunnarsson (Play, nytt fönster)

Regeringens demokratipolitiska arbete

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Ingen presentation visades.

Se film med Amanda Lind (Play, nytt fönster)

Från global till lokal nivå

Björn Kjellström

Presentation: EU-valet 23-26 maj 2019, Björn Kjellström Europaparlamentet (PDF, nytt fönster)

Se film med Björn Kjellström (Play, nytt fönster)

Lena Langlet

Presentation: Globalt lokalt, Lena Langlet, SKL (PDF, nytt fönster)

Se film med Lena Langlet (Play, nytt fönster)

Henrik Ekengren Oscarsson

Presentation: Valforskningsprogrammet, Henrik Ekengren Oscarsson SKL (PDF, nytt fönster)

Se film med Henrik Ekengren Oscarsson om EU-valet (Play, nytt fönster)

Demokratin 100 år

Peter Örn, ordförande regeringens demokratikommitté. Ingen presentation visades.

Se film med Peter Örn samt prisutdelningen (Play, nytt fönster)

Utmärkelser delades ut av SKL, genom Peter Öhrn, till både Uppsala kommun och Ängelholms kommun för sitt arbete kring hot, hat och våld mot förtroendevalda. Uppsala har bland annat tagit fram en verktygslåda där de förtroendevalda ingår i ett förebyggande arbete, får stöd vid utsatthet och där händelser även följs upp efteråt. Ängelholm har byggt upp ett systemstöd för att rapportera händelser och åtgärder samt har ett nära arbete med de politiska partierna i fullmäktige så att roll och ansvar blir tydligt.

Hur kan vi möta ekologiska, sociala och ekonomiska samhällsutmaningar?

Presentation: Strategisk hållbar utveckling, Karl-Henrik Robért (PDF, nytt fönster)

Se film med panelsamtal mellan nedan personer (Play, nytt fönster)

 • Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings universitet
 • Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
 • Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk planering
 • Annika Wallenskog, SKL:s chefsekonom

Presentationer - parallella seminarier A – G

A. Samarbete med civilsamhället ur styrperspektiv

Presentation: Samarbete med civilsamhället ur styrperspektiv, SKL (PDF, nytt fönster)

De utmaningar som välfärden står inför inom en nära framtid kräver innovativa arbetssätt och att vi samverkar mer med andra aktörer. Civilsamhället är en viktig samverkanspart redan idag men kommer sannolikt att bli allt viktigare i framtiden i deras roll som röstbärare och välfärdsutförare. Samtidigt så finns krav på kommuner och regioner att organisationer vi samverkar med inte ägnar sig åt oegentligheter av olika slag.

Detta är en workshop som tar upp tre frågor som är viktiga att diskutera när kommuner och regioner börjar att utveckla styrsystem för samarbete med civilsamhället. Resultatet sammanställs och återförs till deltagarna.

Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet SKL
Seminariet är en workshop

B. Medborgarbudget en utblick mot Storbritannien

Presentation: Medborgarbudget en utblick mot Storbritannien, SKL (PDF, nytt fönster)

Presentation: Participatory Budgeting in the UK 2010-2019, Jez Hall (PDF, nytt fönster)

Medborgarbudget gör det möjligt för medborgare att komma med förslag på utveckling och att delta i prioritering av förslag genom att rösta. Här får vi ta del av det senaste från utvecklingen av medborgarbudget i Storbritannien. Jez Hall är direktör på organisationen PB (Participatory Budgeting) Partners där han leder team av experter inom medborgarbudget. Vi får ta del av såväl erfarenheter som den pågående utvecklingen av medborgarbudget på lokal nivå i Storbritannien.

Medverkande: Jez Hall, PB Partners UK, Malin Svanberg och Anders Nordh SKL
Seminariet är ett föredrag med möjlighet till frågor. Seminariet hålls på engelska och tolkas till svenska.

C. Det politiska landskapet efter valet 2018

Henrik Ekengren Oscarsson

Presentation: Röstdelning, Henrik Ekengren Oscarsson (PDF, nytt fönster)

Se film med Henrik Ekegren Oscarsson om valforskningsprogrammet (Play, nytt fönster)

Björn Kullander och Martin Lidhamn

Presentation: Nytt politiskt landskap efter valet 2018, SKL (PDF, nytt fönster)

Se film med Björn Kullander och Martin Lidhamn (Play, nytt fönster)

Madelaine Jakobsson

Se film med Madelaine Jakobsson (Play, nytt fönster)

 • Hur gick det efter valet 2018?
 • Vilka styr och med vilka?
 • Om ett politiskt landskap där traditionella block inte längre är självklara. Hur blir styren beslutsmässiga och vilka intressen måste de styrande hantera främst?
 • Vilken kunskap har väljarna om vilka som styr i kommuner och regioner?

Medverkande: Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande Nordmaling; Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap Göteborgs universitet; Martin Lidhamn och Björn Kullander, SKL
Seminariet är ett föredrag.

D. Roller och ansvar när förtroendevalda utsätts för hot och hat

Presentation: Roller och ansvar när förtroendevalda utsätts för hot och hat (PDF, nytt fönster)

SKL arbetar för att förebygga och stärka förtroendevaldas möjlighet att verka i sitt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att tydliggöra roller och ansvar för att trygga de förtroendevaldas uppdrag. Lyssna på Carina Sammeli som berättar om sina upplevelser av att möta hot och hat samt behovet av stöd för de förtroendevalda.

Hur kan olika behov mötas jämställt och jämlikt – utifrån att hot och hat uttrycks olika? Vi ser ett par exempel på film och har gruppdialoger om hur det lokala arbetet kan stärka de förtroendevaldas möjlighet att verka i deras demokratiska uppdrag. Lyssna också på ett kommittéuppdrag som bland annat handlar om att sprida kunskap om metoder som förebygger desinformation och näthat i det demokratiska samtalet.

Medverkande: Carina Sammeli fd förtroendevald i Luleå kommun, Carl Heath särskild utredare Kommitté för nationell satsning för medie- informationskunnighet och det demokratiska samtalet och Anna-Lena Pogulis SKL
Seminariet är ett föredrag med inslag av gruppdialoger

E. Fullmäktige och revisonen

Presentation: Fullmäktige och revisonen, SKL (PDF, nytt fönster)

Presentation: Revision i Östergötland (PDF, nytt fönster)

Revisionens uppdrag är att granska styrelse och nämnders verksamhet och ansvarstagande. Granskningen kan i hög utsträckning bistå fullmäktige i deras uppdrag att följa upp och kontrollera organisationen. Hur kan samspelet mellan fullmäktige och revisionen fungera? Seminariet klargör revisionens uppdrag och ger exempel på hur dialog och samarbete kan utvecklas. Under seminariet ges möjlighet till diskussioner.

Medverkande: Anders Senestad (M), revisionens ordförande i Region Östergötland; Birgitta Litsegård (S), revisionens ordförande och Anders Ekström (M), fullmäktiges ordförande i Kungsbacka kommun samt Lotta Ricklander och Anna Eklöf, SKL
Seminariet är ett panelsamtal

F. Den gyllene zonen

Presentation: Den gyllene zonen - kommuner och region (PDF, nytt fönster)

En arbetsfördelning om vem som ska göra vad och hur samarbetet ska fungera i ledningen är central för att skapa genomslag och resultat av politiken. Ett samarbete som utgår från visionen, utmaningar och mål, samt att skapa utrymme för den dagliga verksamheten. Välkommen till ett samtal och inspiration av erfarenheter om att styra och leda tillsammans med cheferna för att skapa genomslag och resultat av politiken.

Medverkande: Mikael Lindfors Kommunalråd i Norsjö kommun (S), Malin Sjölander Regionsråd i opposition i Region Kalmar (M), Anna Hed Kommunstyrelsens ordföranden i Mora (C) samt Helena Linde förbundsjurist och Lena Lindgren projektledare på SKL.

Seminariet är ett panelsamtal

G. Vänner och bekanta eller nepotism och favorisering – en workshop om vänskapskorruption och jäv

Presentation: Jäv och korruption, SKL (PDF, nytt fönster)

Som förtroendevald eller anställd inom det offentliga så förvaltar man ett förtroende från allmänheten. Ett förtroende som om det missbrukas ger upphov till minskad tillit för det demokratiska systemet. Men vad är då viktigt att tänka på i sitt uppdrag eller sin dagliga verksamhet och vad säger lagstiftningen kring vänskapskorruption och jäv? Under denna workshop diskuterar vi med hjälp av filmer och olika rättsfall kring den ibland svåra gränsdragningen för jäv och otillbörliga relationer.

Medverkande: Cecilia Berglin och Ann-Sofi Agnevik SKL
Seminariet genomförs som en workshop.

Presentationer - parallella seminarium H – N

H. Medborgardialog för Agenda 2030

Presentation: Medborgardialog för Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

Hur kan kommuner och regioner involvera medborgarna i arbetet med att nå målen i Agenda 2030? Hur kan kommuner och regioner medvetandegöra, inspirera till gemensamt ansvarstagande och verka för beteendeförändringar?

Medverkande Lena Langlet och Malin Svanberg SKL
Seminariet genomförs som en workshop.

I. En komplex samhällsfråga? - Vad är det och varför behövs medborgardialog för att hantera dom!

Presentation: En komplex samhällsfråga, Hans Abrahamsson (PDF, nytt fönster)

Freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson berättar om hur forskningen definierar en komplex samhällsfråga. Han beskriver också hur samhället har förändrats och vi nu har fler komplexa frågor än tidigare. Det ställer krav på att vi inom offentlig sektor involverar fler för att hantera de komplexa samhällsproblemen.

Medverkande: Hans Abrahamsson docent i fred- och utvecklingsforskning Göteborgs universitet, Nils Munthe SKL
Seminariet är ett föredrag

J. Valets genomförande – lärdomar och nyheter

Presentation: Valets genomförande, Helsinborgs stad (PDF, nytt fönster)

Presentation: Valets genomförande, Vamyndiheten (PDF, nytt fönster)

Vilka lärdomar tar vi med oss från valet 2018? Vilka slutsatser drar Valmyndigheten? Vad innebär förändringarna i vallagen inför valet till Europavalsparlamentet 2019? Hur kan kravet på avskärmning av valsedlar hanteras så att valhemligheten säkras? SKL, Valmyndigheten och flera andra aktörer efterfrågar en utredning för att se över hela valsedelsystemet. Vad kan ett sådant system innebära?

Medverkande: Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten; Cecilia Holm, utredare och valansvarig Helsingborgs stad, Martin Lidhamn och Björn Kullander, SKL
Seminariet är ett föredrag

K­. Tillit ett förhållningssätt

Presentation: Tillit ett förhållningssätt, SKL (PDF, nytt fönster)

Tillitsdelegationen lade i juni 2018 fram sitt huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet (2018:47). Huvudbetänkande tar sin utgångspunkt i sju principer för tillitsbaserad styrning med ett tydligt fokus på tillit mellan chef och medarbetare. Men det räcker inte. Det handlar också om att skapa tillit mellan medarbetare och medarbetare. Och inte minst mellan brukare och oss som arbetar inom välfärdssektorn. Mellan medborgare och kommunen/regionen som samhällsbyggare och kommunen/regionen som demokratins företrädare. Hur bygger vi en styrning som stödjer detta? Inte minst i tider då tilliten till demokratin och det demokratiska systemet ifrågasätts och nuvarande sätt att styra och leda mer har fokus på serviceaktörrollen.

Intresset för att utveckla en styrning som präglas av tillit är stort, men vad kan det konkret innebära? Vad krävs för att skapa tillit? Och vad händer när tilliten brister?

Medverkande: Christine Feuk SKL
Seminariet är ett föredrag

L. Hur skapar vi hållbara institutioner?

Presentation: Hur skapar vi hållbara institutioner (PDF, nytt fönster)

Presentation: Erfarenheter från Brå:s forskning (PDF, nytt fönster)

Grundläggande för en robust och hållbar demokrati är att medborgarna upplever att verksamma inom det offentliga verkar på deras uppdrag. Detta kräver inte bara att det demokratiska systemet är rättvist utan också att vi har institutioner som agerar rättssäkert och opartiskt. Trots att Sverige institutioner håller en hög kvalité så har flera fall av korruption, fusk och oegentligheter uppdagats under de senaste åren. Hur kan vi stärka våra organisationer som motstår mutor, bidragsbrott, oseriösa leverantörer m.m?

Medverkande: Cecilia Berglin och Lotta Ricklander SKL
Seminariet är ett föredrag

M. Alla talar om förändring och digitalisering!

Presentation: Förändring och digitalisering - kommuner och region (PDF, nytt fönster)

Det politiska ledarskapet har en central betydelse för välfärden och demokratin genom att styra och leda stora organisationer med krav på effektivitet, förnyelse och demokratiska processer. Idag handlar det till stor del om att vara rustade att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring. Vi bjuder på ett samtal med toppolitiker om att leda samhällsutveckling och vad fokus ska ligga vad gäller utmaningar, digitalt ledarskap och att leda komplexa organisationer.

Medverkande: Anna Hed (C) kommunstyrelsens ordförande i Mora, Mikael Lindfors (S) kommunalråd i Norsjö, Malin Sjölander (M) regionråd i opposition i Region Kalmar samt Lena Lindgren och Anders Nordh SKL
Seminariet är ett panelsamtal

N. Att analysera mänskliga rättigheter – det görs bäst tillsammans

Presentation: Att analysera mänskliga rättigheter, SKL (PDF, nytt fönster)

Hur kan vi förstå tillgången till mänskliga rättigheter i kommunen eller regionen? I många fall bidrar inte siffror och statistik med svar – de ställer ytterligare frågor. SKL bedriver tillsammans flera kommuner ett utforskande arbete för att vidareutveckla det systematiska arbetet för mänskliga rättigheter. Bland annat presenterar Västra Götalandsregionen sin nya vägledning för människorättsbaserat arbete.

Medverkande: Företrädare från Västra Götalandsregionen, Cecilia Ramqvist SKL
Seminariet är ett föredrag.

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!