Dokumentation: Cykelkonferens 2019

Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens – arrangerades i år i samarbete med Helsingborgs stad den 22–23 maj 2019.

Presentationer

Alla presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Dag 1

Mobility in Ghent
Filip Watteeuw, Gent stad

Snabbcykelvägar - Supercykelstråk i Skåne
Jonas Hedlund, Region Skåne

Snabbcykelvägar - Bicycle highways in Helsinki
Teppo Pasanen, Helsingfors stad

Snabbcykelväga - Cycle superhighways of the Capital Region
Sidsel Birk Hjuler, Sekretariatet for Supercykelstier i Danmark

Jämställd samhällsplanering är bättre samhällsplanering!
Birgitta Andersson, SKL

Jämställdhetsintegrerad cykelplan
Emma Svärd, Jönköpings kommun

Cykelrevolutionen - så når vi nya grupper cyklister
Sandra Victor, Linköpings kommun och Jennie Björstad, Living Cities

Helsingborg på cykel
Anne-Marie Frisell, Helsingborgs stad

Dag 2

Nationella cykelrådet och cykelbokslutet 2018
Rami Yones, Trafikverket och Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Ny klassificering av cykelvägar och Cykel i VGU
Maja Edvardsson och Kenny Dolleris, Trafikverket.

Trimning av trafiksignaler
Ulf Eriksson, Stockholms regionala cykelkansli och Erik Stigell, Trivector.

H+ området – hur går vi från ord till handling?
Torgny Johansson, Helsingborgs stad.

Så blir Växjö en attraktiv stad med hög livskvalitet
Karin Neergaard, Trivector och Pär Wallin, Växjö kommun.

Säker inriktning för cykel och moped och fortsatta arbetet med 0-visionen
Johan Lindberg, Trafikverket.

Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät
Helena Stigson, Folksam.

Cykelvägars friktion och effekter av sopsaltning
Anna Niska, VTI.

Uppföljning och indikativa kommunala mål om gång-, cykel- och kollektivtrafik – redovisat regeringsuppdrag
Tom Petersen, Trafikanalys

Cykelflödesmätningar på systemnivå
Jenny Eriksson, VTI

Metoder och resultat för att bedöma cykelns potential att öka och ta marknadsandelar
Jonas Hedlund, Region Skåne, Sara Persson och Karin Ryberg, Västra Götalandsregionen

Speeddejting - Ämnen och talare

Ett år med Cykelcentrum
Anna Niska, och Jones Karlström, Cykelcentrum VTI,

Vilken roll har cykeln i framtidens (autonoma) transportsystem?
Anne Faxér, RISE, Sven Hunhammar, Trafikverket, Suzanne Andersson, Göteborgs stad och
Anna Niska, VTI

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019 och Årets cykelfrämjarkommun
Emilia Sternberg och Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!