Dokumentation: Bygglovschefskonferens 2018

På konferensen tog vi bland annat upp frågor kring samspel mellan politiker och tjänstemän inom kommunen gällande bygglovsfrågor, aktuella rättsfall och knepiga frågor kring bygglov, byggande och tillsyn.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjöd in till en konferens med målgruppen bygglovchef eller motsvarande. Vi var cirka 75 deltagare från nästan lika många kommuner.

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster

Hur juridik och politik kan samverka för långsiktigt hållbara beslut
Johan Larsson, förbundsjurist SKL

Tät dialog mellan politik och förvaltning ger modigare politiker, mer effektiva tjänstemän och nöjdare kunder
Björn Sundin, f.d. kommunalråd för och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad i Örebro

Framgångsrikt samarbete mellan myndighetschef och nämndsordförande - hur når vi dit?
Elisabet Jonsson Plan- och byggchef Uppsala kommun

Mjuka faktorer bakom hårda fakta
Jan Torége, statistiker SKL

Intressanta och aktuella rättsfall: Att bygga på jordbruksmark - vad avgör om marken är brukningsvärd eller inte. Frågor som berör anpassning och utformning
Tommy Åström, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Så arbetar vi inom regeringskansliet. Arbetsgången kring lagstiftning. Aktuella förslag som berör bygglov, byggande och tillsyn
Linn Gloppestad, Näringsdepartementet, Enheten för samhällsplanering

Aktuellt från SKL. Nytt underlag för byggnadsnämndens delegationsordning mm
Johan Larsson, förbundsjurist SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!