Dokumentation: Bygglovchefskonferens 2019

I årets konferens tog vi bland annat upp verksamhetsutveckling, frågor kring god arkitektur och aktuella rättsfall.

Presentationer

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Aktuellt från SKL

Love Edenborg och Kristina Isacsson, experter planering och byggande, SKL

Engagerade medarbetare och nöjda bygglovsökande

Jens Persäter, byggchef i Gällivare
Bo Rydström, kommunarkitekt/bygglovschef i Mölndal
Petra Åhlund, verksamhetschef bygglov i Örebro

Modernare byggregler – vad innebär det?

Åsa Johansson, kommittén för modernare byggregler

Boverkets arkitekturuppdrag

Anette Löfgren, uppdragsägare och Adam Laurin, arkitekt, Boverket

Lagändringar och aktuella rättsfall inom lov, byggande och tillsyn

Johan Larsson, förbundsjurist SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!