Dokumentation: Buller från trafik och industri (Stockholm)

Dagen syftade till att informera om aktuella förändringar i regelverket inom bullerområdet och hur ni som jobbar lokalt och regionalt kan hantera det i vardagen.

Inbjudan Trafik- och industribuller (PDF, nytt fönster)

Presentationer

Så här tycker SKL

SKL inleder (PDF, nytt fönster)

Hur jobbar vi tillsammans ur ett helhetsperspektiv med buller i planeringen?

Hur jobba tillsammans, Göteborgs Stad (PDF, nytt fönster)

Regelverk för omgivningsbuller - vad gäller för trafikbuller?

Hur ser ändringarna ut inom plan- och bygglagen och miljöbalken? Vad gäller för trafikbuller?
Regelverk omgivningsbuller, Näringsdepartementet/Boverket (PDF, nytt fönster)

Samordnade bullerregler: hur länsstyrelserna kan stödja kommunerna

Samordnade bullerregler, Länsstyrelsen i Östergötland (PDF, nytt fönster)

Så här samarbetade Boverket och Naturvårdsverket kring vägledning för industribuller

Samarbete med Boverket (PDF, nytt fönster)

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverkets vägledning (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!