Dokumentation: Branschdagarna 2019

Mötesplatsen för beslutsfattande tjänstemän och politiker inom kommunala fastighetsfrågor.

Presenationer, dag 1

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Inledning av SKL Fastighetsgruppen

Resultat Menti avseende fastighetsnyckeltal

Anmälan till nyhetsbrev Offentliga fastigheter

Peter Haglund, ordförande FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, och sektionschef SKL samt Bo Baudin, Saija Thacker, Helén Örtegren, fastighetsgruppen, SKL.

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

Leif Walterum, styrelseledamot FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, och före detta kommunalråd Skövde.

Tillsammans för en bättre produkt!

Petra Offrell, Prolog, en av de ledande i landet inom partnering och samverkan.

Boverkets uppdrag Arkitektur och gestaltade livsmiljöer

Vägledning för vårdens lokaler

Sonia Andersson, Bokverket.

Vägledning för förskolors och skolors lokaler och utemiljöer

Gunilla Fagerström, Boverket.

Standard för effektivare granskning av projekteringshandlingar

Effektivare granskning

Effektivare granskning artiklar från Byggindustrin

Ulf Larsson, NCC/ordförande BEAst, Linnea Lepisto, PEAB, Jimmy Forsberg, Skanska, Anna Åqvist, NCC.

Smarta Lås Stockholms stad – ett projekt inom programmet Smart och uppkopplad stad

Smarta lås i Stockholms stad

Gunilla Gruvegård, projektledare, Stadsledningskontoret Stockholm stad.

Ekonomisk framtidsspaning

Ekonomisk framtidsspaning

Annika Wallenskog, Direktör/Avdelningschef, avd för ekonomi och styrning, SKL.

Presentationer, dag 2

Digitalt och hållbart byggande

Digitalt och hållbart byggande

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, Chef Utveckling & Hållbarhet.

Digitalisering ÖBO

Emmelie Ekwind, BIM strateg, Malin Nyström, Digitaliseringsstrateg, båda Örebro bostäder.

Digitalisering digital tvilling

Per Bjälnes, BIM loT och digitaliseringsstraget, Tyréns.

Framtidens lärandemiljöer

Ifous utvärderingsprojekt av fyra kommuners befintliga skolor, del 1

Ifous utvärderingsprojekt av fyra kommuners befintliga skolor, del 2

Karin Hermansson, Ifous, och Suzanne de Laval, Arkitekturanalys, Anneli Ferlin, Högskolan i Gävle, Mårten Sundholm, Stockholms stad, samt Henric Larsson, Huddinge kommun, samt Håkan Bergkvist Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM.

SKL:s förstudie Nationellt centrum för lärandemiljöer

Christin Appel, avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKL, och Lars Benon, projektledare SKL.

Fossilfri förskola och livscykelanalys

Hoppet - ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation, Göteborgs Stad

Klimatstrategiskt program för Göteborg, Göteborgs Stad

Fossilfria förskolan Hoppet

Nina Jacobsson, Göteborgs stad.

Livscykelanalys

Faid Alnadji, Stockholms stad.

Strategisk lokalförsörjning

LOU i lokalanskaffningsprocessen - SKL:s nya handledning

Mårten Holm Nyström och Hannes Härfast, AffärsConcept.

Lokalförsörjning Lunds kommun

Henrik Nygren, Lunds kommun.

Så samarbetar Umeå kommun effektivt över förvaltningsgränser för att skapa en god lokalförsörjning

Åsa Zackrisson och Karin Nylén, Umeå kommun.

Ramavtalsupphandling förskolebyggnader

Ramavtalsupphandling förskolebyggnader – en lägesrapport

Rickard Andersson, AffärsConcept.

Vid frågor om ramavtalsupphandlingen, kontakta Rickard Andersson.

E-post: rickard.andersson@affarsconcept.se

Framtidens kulturlokaler

Framtidens kulturlokaler, del 1

Framtidens kulturlokaler, del 2

Örjan Wikforss, Arkitekturanalys.

Moderna kontor

Aram Seddigh, WeOffice och Helena Magnusson, Stockholms stad.

Särskilda boenden på ramavtal

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tecknade ramavtal för bostäder 2017. Kommuner och kommunala fastighetsbolag kan nu även använda bostadsramavtalen för avrop av särskilda boenden och trygghetsboenden via förnyad konkurrensutsättning.

Bostadsramavtalen, SKL Kommentus

Våra utställare

Hjältevadshus – webbplats för Hultfredshus och bostadsramavtalet med SKI, Hultfredshus

Produktbroschyr från Hjältevadshus/Hultfredshus för avrop av särskilda boenden (PDF-fil, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Bo Baudin

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!