Dokumentation: Bostäder för äldre genom nya insikter och utvecklade verktyg

En konferens om kommunernas arbete med bostadsförsörjning för äldre.

Presenationer

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.

Bostadsmarknaden i stort, bostadsbehov och bostadsefterfrågan och förutsättningar för en lokal bostadsmarknad i balans

Jan-Ove Östbrink och Helena Henningsson, SKL

Att planera och utveckla bostäder för morgondagens äldre

Morgan Andersson, Chalmers/Göteborg stad

Socialtjänstens och Stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus

Helena Renström, Göteborg stad

En analys för din kommun – interaktiv workshop

Frank Strand, Sharing Capabilities 

Erfarenheter från SBO:s arbete med bostäder för äldre i mindre kommuner

Ann Eriksson, SBO

Mod och initiativförmåga – våga för att nå framgång

Carina Helgesson-Björk och Malin Larsson, Gislaveds kommun

Bostadsförmedling och förturer – för ökad insikt och träffsäkerhet

Frank Stand, Sharing Capabilities

SKL:s ramavtal för nyproduktion och möjligheter med koncepthus för äldre och funktionshindrade

Sara Baggström, SKL Kommentus och Helén Örtegren, SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare
  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!