Dokumentation: Besöksnäring på agendan

Årets nationella dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling hade temat Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande. Dagen arrangerades i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism den 4 december 2019.

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Välkommen

Besöksnäringen växer och ses som en av de näringar som har störst potential att växa i hela landet. Vi sätter fokus på dagens tema: Hållbar turism.

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, SKR och Lena Carlsson, Stf generaldirektör, Tillväxtverket inledde konferensen.

Tillväxt utan tanke - besöksnäringens värsta fiende

Doug Lanski, Travel writer & speaker, beskrev hur turismens utveckling ser ut globalt. Vad händer med platser och människor när det man kallar "överturism" är ett faktum? Hur går vi mot en mer balanserad turism? Webbsändningen är exklusiv för de som deltog på plats eller via webben.

Vad är hållbarhet? Agenda 2030 - från globala mål till lokala strategier och genomförande

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på SKR, Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande, Rättviks kommun och Johanna Giorgi, hållbarhetsstrateg på Tillväxtverket.

Agenda 2030
Kerstin Blom Bokliden, SKR

BRP+
Johanna Giorgi, Tillväxtverket

VI SNACKAR - Utsikter och dilemman för besöksnäring och hållbar samhällsutveckling

Politiker, experter och forskare medverkade bland andra:

Miguel Odhner, kommunstyrelsen ordförande Kungälv, Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live, Camilla Zedendahl, vd Kungl. Djurgårdens Intressenter, Carl Fredrik Wettermark, Head of Policy and Public Affairs Norrsken Foundation och Erik Lundberg, Forskare, Centrum för turism, Göteborgs universitet.

VI SNACKAR: Hållbara transporter - behov och utvecklingsmöjligheter för framtidens transporter och mobilitet

Diskussion med bland andra:

Svante Axelsson, Fossilfrittt Sverige, Eilert Johansson, RISE, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag inom Transportföretagarna och Erik Dahlberg Copenhagen Economics.

Dialogarenor 1

Globala mål och lokala strategier – så gör Linköping verkstad av Agenda 2030

Så gör Linköping verkstad av agenda 2030

På denna arena deltog Charlotte Magnusson, marknad & kommunikationschef, Visit Linköping & Co, Jörgen Nilsson, affärsutvecklingschef, Visit Linköping & Co och Linda Malmén, hållbarhetschef, Linköpings kommun.

Hållbart företagande - hållbara myndighetskontakter

Hållbart företagande - hållbara myndighetskontakter
Tomas Forslin, processledare för Förenkla- helt enkelt

Dialogarenor 2

Att hantera överturism och utveckla hållbara evenemang

Att hantera överturism och utveckla hållbara evenemang - två exempel på regionen som drivande kraft i hållbarhetsarbetet
Fredrik Lindén och Marie Linde, Turistrådet Västsverige

Flygresande, tursim och miljö

Flygresande, turism och miljö – rapport om flygets roll och påverkan
Erik Dahlberg, Copenhagen Economics

Vart ska vi och hur vet vi när vi kommer dit?

Ljusdals kommun
Markus Evensson, kommunstyrelsens ordförande i Ljusdals kommun
Fair Travel
Jeppe Klockareson, grundare och ägare till Fair Travel, landsrepresentant för GSTC
Swedish Welcome
Angelika Wernersson, Region Västmanland
Turismräkenskaper och miljö
Sofi Sjöberg, Tillväxtverket

Hållbar turism – hur åstadkommer vi det lokalt och regionalt?

Hållbar turism – hur åstadkommer vi det lokalt och regionalt?

Christina Rådelius, Tillväxtverket och Annika Ekengren, Tyréns.

Amsterdams strategiska arbete för att gå mot en mer hållbar turism

Nico Mulder, Från Amsterdam Marketing berättade om deras nya sätt att se på turism och vilka insatser som nu görs för en mer hållbar turismutveckling.

VI SNACKAR - Strategier och mål- vilka politiska mål och vilken riktning behövs i Sverige och i Norden?

I samtalet deltog Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket, Susanne Andersson Pripp, Ordförande, Svensk turism och Emil Högberg, statssekreterare Näringsdepartementet.

Inspel från konferensdeltagarna via Menti

Menti Besöksnäring på agendan 2019

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!