Dokumentation: Att vidta åtgärder och planera för minskat trafikbuller

En dag där fokus ligger på att sprida kunskap om vikten av att vidta åtgärder och att arbeta strategiskt med trafikbuller.

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Inbjudan: Att vidta åtgärder och planera för minskat trafikbuller

Inledning

Kerstin Blom Bokliden, SKL

Presentation: Inledning

Skapa goda ljudmiljöer, handbok i trafikbullerskydd

Att arbeta strategiskt samt att vidta åtgärder mot buller

Stockholms kommun har mångårig erfarenhet att arbeta strategiskt med buller samt se till att åtgärder vidtas för de som är mest utsatta för buller. Hur gör man?

Gunnar Söderholm, förvaltningschef Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Presentation: Att arbeta strategiskt samt att vidta återgärder mot buller

Så här jobbar vi med buller!

Hur kan en kommun ta ett helhetsansvar? Hur tillgängliggör vi goda ljudmiljöer? Erfarenheter från arbete med åtgärdsprogram utifrån resultat från bullerkartläggning.

Annika Söderlund, chef Miljöplanering, Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Presentation: Så här jobbar vi med buller!

Att skapa goda ljudmiljöer på skolgårdar

Naturvårdsverket är på väg med en ny vägledning som ska fungera som stöd i kommunernas arbete att uppnå goda ljudmiljer där barn och unga vistas.

Per Andersson, Naturvårdsverket

Presentation: Att skapa goda ljudmiljöer på skolgårdar

Åtgärder inom trafikbullerområdet

Hur kan vi åtgärda buller så att färre männiksor blir störda? Vad är mest effektivt och vad kan vi lära av varandra?

Talare och presentationer:

Lena Hagström och Karin Blidberg,Trafikverket
Magnus Lindqvist, Stockholms stad
Jarmo Riihinen, Örebro kommun

Hur kan vi jobba framåt för att skapa goda ljudmiljöer?

Det finns mycket man kan göra konkret både i planerade och befintliga bostäder. Hur kan man optimera sina insatser? Vad bör man tänka på vid olika tillfällen?

Clara Göransson, konsult Thyréns

Presentation: Hur kan vi jobba framåt för att skapa goda ljudmiljöer?

Hälsopåverkan, film från EU-kommissionen

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!