Dokumentation: Att leda digitaliseringsarbetet som tjänsteperson

Det kostnadsfria webbinariet gav en introduktion för tjänstemannaledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta är en satsning på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering.

Digitalisering av välfärdstjänster pågår för fullt på olika plan för att underlätta för såväl medborgare som personal. SKL och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft avseende digital kompetens i syfte att stärka förtroendevaldas, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar.

Webbinariet är ett startskott för satsningen på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering hos förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner. Satsningen genomförs av SKL med stöd av regeringen.

Ur programmet

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
En videohälsning från Anders Ygeman, digitaliseringsministern
Anders Nordh, SKL:s projektledare för Digitalt kompetenslyft

SKL om överenskommelsen

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Nordh, SKL:s projektledare för Digitalt kompetenslyft
Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör, Västerås stad

Om vikten av en strategisk ledning kring digitalisering

Mattias Jansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Louise Callenberg, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Det offentligas roll i ett digitalt samhälle

Elin Wihlborg, professor, Linköpings universitet

SKL:s erbjudanden

Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!