Dokumentation: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2019

Konferensen fokuserade på frågor som rör utvecklingen på arbetsmarknaden och gav exempel på insatser som har betydelse för en välfungerande arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingens framtid

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg berättade om hur han ser på myndighetens framtida verksamhet, med anledning av den senaste tidens händelser, varsel och förändrat uppdrag.

Presentationer

All dokumentation är PDF:er som öppnas i nytt fönster.

Kommunal arbetsmarknadspolitik - vad och för vem? (PDF, nytt fönster)
Ulrika Vikman, IFAU

Vad händer i mötet med Arbetsförmedlingen? (PDF, nytt fönster)
Jennie K Larsson, Arbetsförmedlingen

Samarbete skapar integration och nya jobb i områden med hög arbetslöshet (PDF, nytt fönster)
Stig-Arne Bäckman, TalangAkademin

Uppsökande arbete – hur arbetar Stockholm stad/Jobbtorg Stockholm för att nå unga vuxna utan sysselsättning? (PDF, nytt fönster)
Amina Engman Bel-Haj, Stockholms stad

”HR+AME=SANT” Fler vägar in – Breddad rekrytering (PDF, nytt fönster)
Emelie Herkules-Kindahl och Elin Joelsson, Hudiksvalls kommun.

IMA-modellen – Individuella möjligheter till arbete (PDF, nytt fönster)
Patrik Nilsson och Ritva Pohjola, Strängnäs kommun.

Seminarier

Seminarium A

Chance 2 Change – en möjlighet till nystart i livet för unga vuxna som hamnat i svårigheter på grund av socialt utanförskap (PDF, nytt fönster)

Seminarium B

Lokala jobbspår – genom samverkan löser vi kompetensförsörjningen snabbt, enkelt och effektivt. Västra Östergötland (PDF, nytt fönster)

Förskoletalanger – ett jobbspår till barnskötare (PDF, nytt fönster)

Seminarium C

Egenförsörjning för alla – Karlskronas arbetsmarknadsförvaltning arbetar för ett Karlskrona med utbildning och arbete för alla! (PDF, nytt fönster)

Seminarium D

"Att tillföra och stolt tillhöra” – bred samverkan i Simrishamns kommun för att klara bemanningen inom vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Seminarium E

Yrkesutbildning inom komvux som möter elever och branscher, SKL (PDF, nytt fönster)

KomvuxSjöbo (PDF, nytt fönster)

Kunskapscompaniet (PDF, nytt fönster)

Seminarium F

Uppdrag fullföljd utbildning – att arbeta framgångsrikt med tidiga insatser på lokal, regional och nationell nivå (PDF, nytt fönster)

Seminarium G

Att lyckas med implementering – exemplet PEAK (Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling, individuella möjligheter till arbete) (PDF, nytt fönster)

Filmat seminarium C

Eftersom det var många av konferensens deltagare som inte kunde välja seminarium C på grund av platsbrist har vi valt att filma och publicera det här i konferensdokumentationen.

Seminariet heter "Egenförsörjning för alla - Karlskronas arbetsmarknadsförvaltning arbetar för ett Karlskrona med utbildning och arbete för alla".

Videon handlar om hur Karlskrona kommun arbetar för egenförsörjning för alla. Medverkar gör: Maria Persson , Sara Drejstam, Eva Öhman, Marie Gummesson, Johanna Svensson, Anna Ströqvist, Lotta Wickström.

Film om CentrumAkademin på Frölunda torg

Filmen om CentrumAkademin på Frölunda torg visades av Stig-Arne Bäckman, TalangAkademin.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare
  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!