Dokumentation: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016

Sverige står inför stora utmaningar, företagen behöver kvalificerad arbetskraft för att vara globalt konkurrenskraftiga och offentlig sektor har mycket stora rekryteringsbehov. Samtidigt har vi stora grupper som har allt svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Program Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2016 (PDF, nytt fönster)

Presentationer från dag 1, den 17 mars

Young Innovation Hub - Framtidens arenor för ung driv- och idékraft

Sissa Pagels och Louise Lindén.

Young Innovation Hub (PDF, nytt fönster)

Hur mycket kan sysselsättningen öka och arbetslösheten minska i framtiden?

Henrik Malm Lindberg, Ratio,  SU, Mats Wadman, Arbetsförmedlingen, Åsa-Pia Järliden LO, TBC

Hur mycket kan sysselsättningen öka och arbetslösheten minska i framtiden? (PDF, nytt fönster)

Att bryta långvarigt försörjningsstödsberoende – och vad hände ”sen”?

Helena Paulsson och Helena Nägga från Linköping, Ingrid Jonasson från Socialstyrelsen, Hanna
Geronsson och Leila Kahnu från Norrköping

Vad hände sen? (PDF, nytt fönster)

Metodutvecklingsprojekt för personer med långvarigt försörjningsstöd (PDF, nytt fönster)

Förstudie om barnintervju på ekonomiskt bistånd (PDF, nytt fönster)

Arbetsintegrerande sociala företag vidgar arbetsmarknaden!

Veronica Höijer, Norrköpings kommun, Lelle Karlsson och David Björklund, Kooptjänst, Norrköping. Eva Carlsson, Tillväxtverket, Annica Falk, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Magnus Schubert med flera, Industrihuset, Rimbo

Kooperativet Industrihuset (PDF, nytt fönster)

Kooperativtjänst K ekonomisk förening = Kooptjänst (PDF, nytt fönster)

Arbetsintegrerande sociala företag (PDF, nytt fönster)

Sociala hänsyn i Norrköping (PDF, nytt fönster)

Korta vägarna – att bygga och tillvarata nyanländas kompetens i ett tidigt skede

Ingela Lindström och Jaqueline Doohan, Kalmar län landsting, Linus Warrenstein, Henrik Nilsson, Sundbybergs stad, Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen

Sundbybergs stads arbetsmarknadsintegration förensamkommande ungdomar (PDF, nytt fönster)

Snabbspåren (PDF, nytt fönster)

Var finns språngbrädorna in på arbetsmarknaden? Kompetensbehov och rekryteringsmöjligheter inom olika branscher

Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef HUI Research, Elisabeth Due, Public Affairs chef ICA-handlarnas Förbund, Camilla Robinson-Seippel, kontorschef Swedbank Västerås, Lars Molde, Uppdragschef Skogsstyrelsen

Vad kännetecknar de individer som inte kan behålla en anställning? (PDF, nytt fönster)

Företagens kompetensförsörjning – hur möter kommuner och regioner behoven?

Daniel Wiberg, Företagarna, Lars Hultberg, Uddevalla och Lejla Gros, Region Östergötland

4 av 5 jobb skapas i småföretagen –Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? (PDF, nytt fönster)

Tillväxtavdelningen, Uddevalla Kommun (PDF, nytt fönster)

Kompetensförsörjning på regional nivå (PDF, nytt fönster)

Presentationer från dag 2, den 18 mars

Möjligheter och utmaningar för svensk arbetsmarknad

Annika Winsth, chefsekonom Nordea

Allt växer i svensk ekonomi (PDF, nytt fönster)

Att realisera drömmar

Anders Hvarfner, Iris Hadar

Att realisera drömmar (PDF, nytt fönster)

Tillbaka till social basics

Magnus Engervall, Flexidrive

Tillbaka till Social Basics (PDF, nytt fönster)

Observera att fler presentationer kan tillkomma.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!