Dokumentation: Anläggningar för kultur, idrott och fritid

SKL presenterade den 24 januari i en webbsänd release en ny rapport som visar på det stora kommunala engagemanget i samhällsplaneringen på kultur-, fritids- och idrottsområdet.

Rapporten finns för beställning och nedladdning i SKL:s webbutik:
Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2014 (Webbutiken)

Se webbsändningen i efterhand

Om samtalet

  • Hur ser möjligheterna ut för att uppleva kultur, idrotta eller bilda sig?
  • Det krävs en infrastruktur av anläggningar för att ett rikt idrotts-, kultur- och fritidsliv ska finnas. Hur ser denna infrastruktur ut?
  • SKL har undersökt bestånden av anläggningar. Vilka har ökat i antal? Vilka har minskat i antal? Vem äger och vem driver anläggningarna?
  • I sändningen presenterades resultaten och det reflekterades över utvecklingen.

Medverkade gjorde

Katrien Vanhaverbeke, chef för Lokal och regional utveckling, SKL
Pernilla Hellman förvaltningschef för Kultur och fritid, Botkyrka kommun
Örjan Wikforss, arkitekt och forskare, Arkitekturanalys
Louise Andersson, expert kultur, SKL
Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!