Dokumentation: Alla vinner! - Hur en välfungerande klagomålshantering kan förbättra din skola

Den 18 september anordnade SKL och Friskolornas riksförbund en halvdagskonferens för idé- och erfarenhetsutbyte kring klagomålshantering.

Presentationer

Erfarenheter från Skolinspektionens kvalitetsgranskning och process för anmälningsärenden

Lars Thornberg, projektledare, Johan Juffermans, utredare, samt Nicole Gazett, utredare, Skolinspektionen.

Huvudmannens klagomålshantering (PDF, nytt fönster)

Arbete med klagomålshantering och tillit på skolnivå

Luleå kommun: Jan Vinroth, rektor, Luleå kommun, Susann Johansson, verksamhetsutvecklare, Louice Stridsman, verksamhetschef grundskola, Luleå kommun.

Arbete med klagomålshantering på skolnivå (PDF, nytt fönster)

Sanna Åhs (rektor och förskolechef, Inspira förskolor och skolor.

Klagomålshantering (PDF, nytt fönster)

Systematiskt arbete med klagomålshantering på huvudmannanivå

Karlskrona kommun: Marina Eriksson, avdelningschef Stöd, resurser & strategisk planering, kunskapsförvaltningen Karlskrona kommun.

Klagomålshantering i kunskapsförvaltningen (PDF, nytt fönster)

Jennie-Ann Mattsson, kvalitetsutvecklare, Annelie Wisén, verksamhetschef, Vittra förskolor och skolor.

Klagomålshantering inom Vittra (PDF, nytt fönster)

Några exempel ur konferensens innehåll

I den filmade dokumentationen från konferensen visas ett par exempel från konferensens olika programpunkter. Filmen är cirka 30 minuter lång.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jenny Kallstenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!